Newest information


Polish Government on Health in Krynica


The session "Investments in Health and Health Economy – Health Challenges of the State in the…

Rynek pracy 4.0


Ciągły spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym i słaba konkurencyjność polskiego rynku pracy na…

Image Galleries


The Economic Forum’s Main Partner

The Economic Forum’s Host Town