Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wpływ inwestycji realizowanych przez samorządy na rozwój gospodarczy regionu

Forum Gospodarcze w Tarnowie

Podczas Forum Gospodarczego w Tarnowie przedstawiciele samorządów z Polski i instytucji z Ukrainy oraz biznesu dyskutowali na temat efektywnych inwestycji realizowanych przez samorządy w dobie kryzysu i wojny za naszą wschodnią granicą. Dyskusję moderował redaktor naczelny Business Magazine Pan Robert Gołaszewski.

Samorządowcy z Polski – burmistrz miasta Bochnia Pan Stefan Kolawiński oraz wójt gminy Wierzchosłowice Pan Andrzej Mróz podkreślili rolę środków z Polskiego Ładu. W praktyce jednak dofinansowanie, które powinno pokryć 85 % inwestycji przy obecnej inflacji i czasie trwania projektu od przetargu do realizacji, stanowi de facto 50 % kosztów inwestycji. Niestety resztę musi pokryć samorząd.

Samorządowcy starają się realizować inwestycje, które są zgodne z oczekiwaniami lokalnych społeczności – remontują szkoły, inwestują w infrastrukturę komunalną, rekreacyjną, sportową, dbają, aby inwestycje wpływały na rozwój dzieci i młodzieży. Podkreślono, że wraca kultywowanie tradycji np. organizacja dożynek.

Burmistrz podkreślił rolę bocheńskiej strefy aktywności gospodarczej – zmniejszyło się bezrobocie i kolejki po mieszkania komunalne, tym samym mieszkańcy posiadając możliwości pracy sami zaczęli inwestować w poprawę swoich warunków życia w mieście. Bochnia zrewitalizowała też centrum, co za tym idzie zwiększył się ruch mieszkańców, którzy zaczęli częściej tam spacerować i odpoczywać, co przyczyniło się do ożywienia lokalnego biznesu np. kawiarni. Burmistrz zauważył, że na wiele inwestycji samorząd stać i  można je wybudować, ale już zdecydowanie ciężej jest je utrzymać.

Wójt zwrócił uwagę na znaczenie infrastruktury komunikacyjnej. Przez gminę przebiega autostrada A4. Powstaje także z niej zjazd, tym samym są to dobre tereny do przyciągnięcia inwestorów. Gmina przystąpiła również do społecznej inicjatywy mieszkaniowej – zbuduje 40 mieszkań.

Pani Olga Wesołowska właścicielka firmy ROSA Pool mówiła o poprawie komfortu życia oraz o zorganizowaniu mieszkańcom wyjścia z zatłoczonych mieszkań i dostępu do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. Podkreśliła wagę dostosowania inwestycji „szytych na miarę” dla danej miejscowości i oczekiwań mieszkańców oraz kwestię aktywizowania i wspierania seniorów.

Wiktor Nesternko wiceprezes polsko-ukraińskiego stowarzyszenia agrarnego z Ukrainy podkreślił wagę współpracy z samorządem z Polski -wspólnie z ukraińskimi partnerami są pisane projekty składane przez stronę Polską do Unii Europejskiej na odbudowę naszych wschodnich sąsiadów. Jest duży potencjał, aby zaangażować lokalny, polski biznes do realizacji tych projektów. Zaakcentował dużą świadomość Ukraińców jako wolnych ludzi. Samorządy ukraińskie przeprowadziły reformę decentralizacji za przykładem polskim gmin, według europejskich standardów.


Moderator:
Robert Gołaszewski, Redaktor Naczelny, Business Magazine, Polska

Paneliści:
Wiktor Nesterenko, Ekspert ds. Decentralizacji i Rozwoju Lokalnego, Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Ukraina
Stefan Kolawiński, Burmistrz, Urząd Miasta Bochnia, Polska
Bogna Gawrońska-Nowak, Profesor, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Polska
Andrzej Mróz, Wójt, Urząd Gminy w Wierzchosławicach, Polska
Olga Wesołowska, Właściciel, ROSApool, Polska

Skip to content