Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Rada Programowa Europejskiego Kongresu Samorządów

Rada Programowa Europejskiego Kongresu Samorządów

Rada Programowa Europejskiego Kongresu Samorządów

Mając na uwadze pełną realizację misji oraz dalszy rozwój programowy i organizacyjny Europejskiego Kongresu Samorządów, Instytut Studiów Wschodnich powołał Radę Programową Europejskiego Kongresu Samorządów, która:

 • określa krótko i długoterminowe kierunki rozwoju Kongresu
 • podejmuje uchwały we wszystkich sprawach istotnych dla rozwoju Kongresu
 • przyjmuje i ocenia sprawozdania z przygotowań i przebiegu Kongresu
 • przyznaje nagrody Europejskiego Kongresu Samorządów

Zygmunt Berdychowski

Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Samorządów

Działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji, himalaista. Urodził się 9 września 1960 roku w Krynicy-Zdroju.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987). Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działał w konspiracji solidarnościowej, dwukrotnie aresztowany i skazany na kary pozbawienia wolności. W latach 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Ludowego. W latach 1997-2001 poseł na Sejm z list Akcji Wyborczej „Solidarność”. W latach 2010-2014 Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Od 1992 roku inicjator i organizator Forum Ekonomicznego, największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej.

Za swoją działalność społeczną i charytatywną otrzymał wiele nagród w tym m.in. Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia w 2009 roku, Nagrody im. św. Brata Alberta w 2007 roku. W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zygmunt Berdychowski aktywnie uprawia sport: narciarstwo i biegi, ukończył m.in. maraton w Nowym Jorku. Jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Biegowego, najwszechstronniejszej imprezy biegowej w Polsce – w ciągu 3 dni odbywa się ponad 30 biegów o łącznej długości tras ponad 300 km – w którym uczestniczy ponad 10 000 biegaczy.

W lipcu 2015, wspinając się na Denali (McKinley), najwyższy szczyt w Ameryce Północnej, zdobył Koronę Ziemi.

Zygmunt Berdychowski

Członkowie Rady Programowej:

Borusiewicz Rudolf

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich

Brzezin Gustaw Marek

Senator RP

Grzelka Damian

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Gwiazdowski Robert

Profesor, Adwokat

Jastrzębski Stanisław

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Jędrzejewska Aneta

Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kaleta Andrzej

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kamińska Teresa

Doradca Zarządu, Pracodawcy Pomorza

Kamiński Michał

Marszałek Senatu RP

Kuchciński Marcin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwiatkowski Krzysztof

Senator RP

Machnowska-Góra Aldona

Wiceprezydent, Miasto Stołeczne Warszawa

Piechna-Więckiewicz Paulina

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Protas Jacek

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Stępień Jerzy

Przewodniczący Rady Fundatorów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ścigaj Agnieszka

Poseł RP

Skowrońska-Ziomek Monika

Prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego , Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”

Wawrowska Hanna

Autorka i Szef Projektu , Rzeczpospolita Zycie Regionów

Skip to content