Nasi praktykanci mają możliwość uczestniczenia w prestiżowych wydarzeniach, które pozwolą na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i umożliwią kontakt ze światem zawodowo aktywnych naukowców, przedsiębiorców i polityków z ponad 50 krajów. W naszych praktykach uczestniczy corocznie ponad 200 studentów z polskich uczelni m.in.:

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Program Praktyk to projekt całoroczny. Praktyki studenckie odbywają się zarówno w czasie trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój jak i pozostałych konferencji organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Studenci przez cały rok tworzą społeczność, którą zapraszamy na wykłady, warsztaty, szkolenia oraz spotkania z praktykami biznesu oraz osobistościami ze świata polityki.

Co zyskasz:


 • możliwość pracy w dynamicznym środowisku w centrum największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej
 • zapoznasz się ze strukturą organizacyjną dużego wydarzenia
 • rozwiniesz swoje umiejętności pracy w zespole
 • nawiążesz interesujące znajomości ze studentami z innych uczelni
 • poznasz zasady panujące przy organizowaniu międzynarodowej konferencji
 • możliwość lepszego poznania siebie w nowych warunkach pracy
 • zetkniesz się ze znanymi osobami ze świata polityki, biznesu i kultury
 • otrzymasz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w praktykach

Oferta praktyk skierowana jest do studentów studiów dziennych. Kierunek studiów nie jest najważniejszym kryterium rekrutacji, istotne są posiadane umiejętności oraz chęć zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Od aplikantów oczekujemy:


 • znajomości języków obcych, podstawowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
 • wysokiej kultury osobistej
 • aktywności i samodzielności, szukamy osób, które szybko potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji
 • odpowiedzialności przy wykonywaniu obowiązków
 • otwartości i kreatywności

Partnerzy Programu Praktyk Forum Ekonomicznego

Masz pytania?

Pytania prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz kontaktowy