Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

I Forum Ochrony Zdrowia

19 – 20 czerwca 2023
Pałac Wąsowo, ulica Parkowa 1, Wąsowo, gmina Kuślin k. Poznania

„Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia”

Honorowy Patronat Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

O wydarzeniu

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

Planujemy, że w Forum weźmie udział ponad 600 gości z Polski oraz innych krajów europejskich: przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Forum rozpocznie się o godzinie 12.00. Odbiór identyfikatorów jest możliwy od godziny 10.00 w Recepcji Forum, mieszczącej się w Pałacu Sczanieckich.

Założenia programowe

Planowany przebieg Forum zakłada 2 sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, które będą się odbywać na trzech ścieżkach tematycznych:

  • Zarządzanie i Finansowanie
  • Profilaktyka i Leczenie
  • Innowacje

W trakcie Forum zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia.
Założenia programowe

Skip to content