Kontakt

Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne, które w ciągu ponad 20 lat stało się ważnym i uznanym wydarzeniem w tej części Europy. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju.

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Adres:

ul. Solec 85, IV p.
00-382 Warszawa
tel.: 022 583 1100
fax: 022 583 1150

forum@isw.org.pl


Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000010303
NIP 521-10-01-909

Zarząd Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

 • Jerzy Bochyński ok

  Jerzy Bochyński

  Prezes Zarządu

 • j.kotas

  Jacek Kotas

  Wiceprezes Zarządu
 • tomasz rozniak

  Tomasz Różniak

  Wiceprezes Zarządu

Biuro Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego

 • IMG_0478

  Ewa Kwaśniewska

  Dyrektor Biura Przewodniczącego Rady Programowej Forum Telefon: 22 583 11 02

Sekretariat

 • Alina Obrępalska_Bocheńska

  Alina Obrępalska-Bocheńska

  Program Forum Telefon: 22 583 11 56

Biuro ds. Kontaktów Międzynarodowych

 • Kinga110.150

  Kinga Redłowska

  Dyrektor Działu Zagranicznego Telefon: 22 583 11 13
 • Iskierka

  Karolina Iskierka

  Manager Programowy ds. Włoch Telefon: 22 583 11 00
 • Pawlus

  Wojciech Pawlus

  Koordynator ds. Wielkiej Brytanii, Irlandii i państw Wspólnoty Narodów Telefon: 22 583 11 11
 • leo

  Leo Mausbach

  Koordynator: Niemcy, Austria, Szwajcaria Telefon: 22 583 11 37
 • Sebastian Holz

  Młodszy koordynator ds. Niemiec Telefon: 22 583 11 37
 • Joanna_Czarnocka_

  Joanna Maria Czarnocka

  Koordynator: Skandynawia, Beneluks Telefon: 22 583 11 00 wew. 190
 • Krzysztof Kotlarski

  Młodszy Koordynator ds. Skandynawii Telefon: +48 22 583 11 00
 • IMG_0022

  Grażyna Śleszyńska

  Regionalny Koordynator: Francja, Belgia, Szwajcaria Telefon: 22 583 11 31
 • Marszałek

  Marek Marszałek

  Manager Programowy ds. Rumunii i Mołdawii Telefon: 22 583 11 46
 • Anna Kurowska

  Anna Kurowska

  Koordynator: Bałkany Telefon: 22 583 11 34
 • o.sokolowska

  Olga Sokołowska

  Regionalny Koordynator: Rosja, Białoruś Telefon: 22 583 11 29
 • M.Tauber

  Mikołaj Tauber

  Starszy Koordynator: Azja Centralna, Kaukaz Płd., Iran, Turcja Telefon: 22 583 11 18
 • Izabela Niedziałek 2

  Izabela Niedziałek

  koordynator ds. Hiszpanii, Portugalii i Ameryki Łacińskiej Telefon: 22 583 11 67
 • Pan Jacek 110

  Jacek Kluczkowski

  Koordynator ds. Ukrainy Telefon: +48 22 583 11 12
 • Vlodek Khrystyna

  Khrystyna Vlodek

  Koordynator ds. Ukrainy Telefon: +48 22 583 11 66
 • Martin Barcik

  Martin Barcik

  Koordynator ds. Grupy Wyszehradzkiej Telefon: +48 22 583 11 00
 • Kinga Szubańska

  Młodszy koordynator ds. Grupy Wyszehradzkiej Telefon: 22 583 11 08

Biuro Organizacyjne

 • 1483_112

  Mariola Berdychowska

  Dyrektor Organizacyjny Forum Ekonomicznego Telefon: 22 583 11 05
 • J.Profiruk

  Julita Profiruk

  Dyrektor Działu Organizacyjnego Instytutu Studiów Wschodnich Telefon: 22 583 11 15
 • IMG_0528

  Anna Hałka

  Koordynator projektów studenckich Telefon: 22 583 11 39
 • s.oleksy

  Sławomir Oleksy

  Specjalista IT Telefon: 22 583 11 23
 • IMG_0637

  Dominik Pasek vel Paszkowski

  Grafik komputerowy Telefon: 22 583 11 33
 • Magdalena Rykowska

  Magdalena Rykowska

  Specjalista ds. logistyki Telefon: 22 583 11 00
 • Aleksandra Sałęga

  Aleksandra Sałęga

  Asystent w Biurze organizacyjnym (transport, kwaterunek) Telefon: 22 583 11 00
 • Bartłomiej_Środoń

  Bartłomiej Środoń

  Dział Rejestracji Telefon: 22 583 11 27
 • Paula Malicka

  Paula Malicka

  Koordynator projektów IT Telefon: 22 583 11 00 wew. 169

Biuro Marketingu

 • Plata

  Jolanta Plata

  Marketing Manager Telefon: 22 525 82 28
 • a.surala

  Anna Surała

  Marketing Manager Telefon: 22 583 11 47
 • Katarzyna Wolska

  Katarzyna Wolska

  Marketing Manager Telefon: 22 583 11 53
 • agnieszka_lefanowicz

  Agnieszka Lefanowicz

  Marketing Manager Telefon: 22 583 11 10
 • Aleksandra_Baka

  Aleksandra Baka

  Asystent w Dziale Marketingu Telefon: 22 583 11 43
 • andrzej_ocalewicz

  Andrzej Ocalewicz

  Specjalista ds. marketingu Telefon: 22 583 11 17
 • Agnieszka Czarnowska

  Specjalista ds. marketingu Telefon: +48 22 583 11 43
 • Magdalena Trzaskowska 2

  Magdalena Trzaskowska

  Specjalista ds. marketingu Telefon: 22 583 11 49
 • Kinga Janowska

  Kinga Janowska Pastuszak

  Specjalista ds. marketingu Telefon: 22 583 11 58

Biuro ds. Współpracy z Samorządem

 • rajtar

  Katarzyna Rajtar

  Dyrektor Forum Regionów Telefon: 22 583 11 24
 • Paulina Sudoł110

  Paulina Sudoł

  Specjalista ds. prawnych Forum Regionów Telefon: 22 583 11 25
 • Anna_czuba

  Anna Czuba

  Asystent Forum Regionów Telefon: 22 583 11 40
 • Marta Bruczuk 2

  Marta Bruczuk

  Specjalista ds. Forum Regionów Telefon: 22 583 126
 • IMG_9822

  Władysław Sokołowski

  Starszy Koordynator ds. Forum Regionów Telefon: 22 583 11 06

Biuro Prasowe

 • k.grabka

  Katarzyna Grabka

  Dyrektor Biura Prasowego Telefon: 22 583 11 20
 • zymnin

  Anatoliy Zymnin

  Manager ds. komunikacji medialnej Telefon: 22 583 11 38
 • Sara_Trościanko

  Sara Trościanko

  Asystent w Biurze Prasowym Telefon: 22 583 11 00

Finanse i Programy Grantowe

 • A.Czerwinska

  Anna Czerwińska

  Prezes Fundacji Festiwal Biegów, Dyrektor Finansowy Telefon: 22 583 11 28 Faks: 22-583-11-16
 • Kasia Brzezińska110

  Katarzyna Brzezińska

  Księgowość, Kadry, Płace Telefon: 22 583 11 07
 • Agnieszka.110

  Agnieszka Chodakowska

  Specjalista ds. zakupów i rozliczeń Telefon: 22 583 11 51
 • Malińska

  Aleksandra Malińska

  Specjalista ds. Funduszy i Grantów Telefon: 22 583 11 00
 • Dawid_Lachowski110

  Dawid Lachowski

  Pracownik działu grantów Telefon: 22 583 11 35
 • Agnieszka Brejdak

  Agnieszka Brejdak

  Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i grantów

Festiwal Biegowy

 • Katarzyna Borczyk

  Katarzyna Borczyk

  Pracownik działu grantów Telefon: 22 583 11 00
 • Rogowski

  Grzegorz Rogowski

  Redaktor Naczelny strony Festiwalu Biegów Telefon: 23 583 11 55
 • Andrzej Klemba

  Sekretarz Redakcji Serwisu Festiwalu Biegów Telefon: +48 22 583 11 32
 • kamila

  Kamila Laskowska

  Specjalista ds. marketingu Festiwalu Biegów Telefon: 22 583 11 45
 • Dominik_Skubisz_110

  Dominik Skubisz

  Rejestracja Festiwalu Biegowego Telefon: 22 583 11 09
 • dubij

  Joanna Dubij

  Specjalista ds. marketingu Telefon: 22 583 11 42
 • janberdychowski

  Jan Berdychowski

  Instagram content & community manager