Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Akademia Samorządowa

Akademia Samorządowa to całoroczny program edukacyjny, skierowany do przedstawicieli samorządów – władz lokalnych wszelkich szczebli. Na Akademię składają się konferencje poświęcone tematyce samorządowej, prezentacje raportów, debaty medialne oraz specjalistyczne warsztaty.

Jej celem jest zwiększenie wiedzy samorządowców w zakresie polityki zdrowotnej, zarządzania usługami publicznymi oraz skutecznych sposobów wdrażania innowacji. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, miejsce do nawiązana relacji pomiędzy samorządowcami, politykami, ludźmi biznesu i nauki.

Partner

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Partner

Działania w ramach Akademii

Realizowane w ramach programu działania zwiększą wiedzę przedstawicieli władz samorządowych w zakresie zdrowia, infrastruktury, zarządzania usługami publicznymi i jednostkami kultury oraz lokalnego rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele samorządów uzupełnią swoje kompetencje w sferze przywództwa, wdrażania innowacji oraz stosowania efektywnych procesów decyzyjnych i skutecznego zarządzania. Ponadto Program będzie stanowić unikalną platformę wymiany doświadczeń, debaty, spotkań i nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, świata polityki, biznesu, nauki i trzeciego sektora.

Dowiedz się więcej

Skip to content