Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Działania w ramach Akademii Samorządowej


Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowej z biznesem i środowiskiem naukowym. Wśród debat ubiegłorocznego XIV Forum Regionów nie zabrakło tematów z zakresu zrównoważonego rozwoju regionów, gospodarki odpadami, poprawy jakości życia mieszkańców, nowych inwestycji oraz rozwoju infrastruktury.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką samorządową, w 2015 roku zostało zorganizowane osobne wydarzenie – Europejski Kongres Samorządów. W 2019 r. w V Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział blisko 2100 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. W programie znalazło się 187 wydarzeń merytorycznych podzielonych na 11 ścieżek tematycznych, w tym bloki programowe, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i rozmowy z cyklu „historie sukcesu”. Dyskusje tradycyjnie były prowadzone w ramach ścieżek tematycznych m. in.: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko, Rozwój oraz Zdrowie.

W 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odbył się na platformie zoom Europejski Kongres Samorządów ONLINE. W organizowanych panelach, warsztatach oraz rozmowach uczestnicy dyskusji starali się znaleźć odpowiedzi na pytania, jak w ciężkim okresie wesprzeć polską gospodarkę, wzmocnić lokalny biznes oraz ożywić współpracę międzyregionalną. Poruszono również zagadnienia dotyczące roli regionów środkowoeuropejskich w budowaniu regionalnych partnerstw, wpływu epidemii na realizację wizji Smart City, ochrony zdrowia w dobie Covid-19 oraz konkurencyjności lokalnych biznesów względem wielkich korporacji.

Od trzeciej edycji kongresu towarzyszy mu Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce – dokument naświetlający kondycję finansową polskich samorządów, jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Planowane zagadnienia tematyczne programu „Akademia Samorządowa”:

– Zdrowie
– Infrastruktura
– Zarządzanie usługami publicznymi
– Zarządzanie jednostkami kultury
– Przywództwo, innowacje i efektywne procesy decyzyjne
– Lokalny rozwój gospodarczy

Skip to content