Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Forum Polska-Czechy

Forum Polska-Czechy

Założenia programowe

Ochrona środowiska i polityka klimatyczna stanowią aktualne wyzwanie w stosunkach polsko-czeskich, przede wszystkim z uwagi na założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej do 2030 r., długoterminową strategię do 2050 r. Istotną kwestią w stosunkach polsko-czeskich jest problematyka ochrony środowiska, przede wszystkim w regionach przygranicznych.

Celem forum jest stworzenie reprezentantom samorządu, instytucji państwowych, biznesu oraz ekspertom organizacji pozarządowych z Polski i Czech możliwości dialogu i wymiany poglądów na kwestie związane z polityką klimatyczną, gospodarką, ekologią i ochroną środowiska. Uczestnicy forum będą dyskutowali o tematach związanych z transformacją energetyczną, zrównoważonym rozwoju przemysłu, współpracy w zakresie ochrony środowiska, wspólnych Polsko-Czeskich wyzwaniach związanych z polityką klimatyczną oraz o Zielonym Ładzie. Wspólna dyskusja pozwoli na określenie wyzwań, które stoją przed Pragą i Warszawą oraz ułatwi wypracowanie wspólnych stanowisk.

Forum Ekonomiczne jest platformą do wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych, elit politycznych oraz przedstawicieli władz regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu.

Założenia programowe

Podcast

Eksperci z Czech i Polski przygotowali podcasty na tematy związane z transformacją energetyczną, zrównoważonym rozwojem przemysłu, współpracą w obszarze ochrony środowiska oraz wspólnymi wyzwaniami dot. polityki klimatycznej i doświadczeniami w obszarze polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Podcast nr 1: Krzysztof Księżopolski – ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Podcast nr 2: Michal Hrubý – badacz, Europeum – Instytut Polityki Europejskiej, Czechy

Podcast nr 3: Michał Godlewski – dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Polska

Podcast nr 4: Jiří Dlouhý – prezes, Społeczeństwo na rzecz zrównoważonego życia (STUŽ), Czechy

Podcast nr 5: Wojciech Jasiński – Akademia Kadr Europejskich, Polska Daniel Czyżewski – redaktor, Energetyka24, Polska

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Opis projektu
Podcast

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022”.

Nazwa zadania: Webinar „Polityka energetyczna Polski i Czech do 2050 r.”

Opis zadania: Webinar online dotyczący przyszłości polityki energetycznej w Polsce i w Czechach będzie stanowił wstęp do ścieżki tematycznej pt. Aktualne wyzwania polityki klimatycznej w Polsce i w Czechach.

Wysokość dotacji: 60 000,00 zł; Całkowita wysokość dotacji: 60 000,00 zł
„Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.

Skip to content