Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Publikacja: Stosunki polsko-czeskie: wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kluczowym priorytetem do 2050 roku

Forum Polsko-Czeskie Publikacje

W ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022 w ramach projektu Polska i Czechy wobec wyzwań polityki klimatycznej Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ma przyjemność przedstawić dwujęzyczną polsko-czeską publikację pt. Stosunki polsko-czeskie: wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kluczowym priorytetem do 2050 roku, której autorami byli:

 • Michal Hrubý – Badacz, Instytut ds. Polityki Europejskiej EUROPEUM, Czechy,
 • Martina Heranová – Associate Fellow and Lecturer, CEVRO Institut, Czechy,
 • Tomáš Jungwirth Březovský – Kierownik Zespołu Klimatycznego AMO (Klimatým), Czechy,
 • Krzysztof Księżopolski – Adiunkt, Katedra Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Jan Mládek – były Minister Rolnictwa oraz Minister Przemysłu i Handlu, Dyrektor Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej, Czechy.

Zapraszamy do lektury!

Stosunki polsko-czeskie: wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kluczowym priorytetem do 2050 roku [Kliknij aby pobrać]

Niniejszy utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Instytut Studiów Wschodnich. Utwór powstał w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.


Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022.“ Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content