Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • DostępnośćPolityka Prywatności

DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich respektuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz gości odwiedzających serwis internetowy www.forum-ekonomiczne.pl (Serwis). Niniejsza Polityka Prywatności danych przetwarzanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (Polityka Prywatności ISW) zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303 (ISW).
2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: [email protected]

Jakie dane przetwarzane są w związku z odwiedzeniem Serwisu?

Dane pochodzące od użytkowników odwiedzających Serwis można uszeregować z uwzględnieniem sposobu ich pozyskania:
• Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy Państwa – użytkowników serwisu korzystających m.in. z formularzy:

a) rejestracyjnych na organizowane przez nas konferencje i wydarzenia
b) zapisu na newsletter i otrzymywania innych informacji zawierających treści marketingowe
c) zapisu na webinarium lub inne wydarzenie organizowane w trybie online
• informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – w szczególności, wśród których można wyróżnić:
• informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego etc.
• informacje pobierane przez odpowiednie narzędzia Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, w tym m.in. nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie;
• adres IP komputera
• pliki tekstowe (ang.”cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy dane?

• w przypadku rejestracji na organizowane przez nas konferencje i wydarzenia, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzeń statutowych ISW (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
• w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci otrzymywania newslettera i innych informacji zawierających treści marketingowe podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO)
• w przypadku rejestracji na udział w webinarium albo w innym wydarzeniu online organizowanym przez ISW w celu identyfikacji nadawcy oraz w celu rejestracji na wydarzenie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zbadaniu satysfakcji uczestników wydarzenia
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies znajdujących się w Pani/Pana Urządzeniu wraz z jego pamięcią podręczną mogą być przetwarzane również w celu realizacji usług marketingowych dostarczanych przez Administratora oraz jego Partnerów. Dane te przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę (art. 6 ust 1. lit. a RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookies znajdują się w załączniku do niniejszej Polityki Prywatności.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in. regulacje prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane?

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody;
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,
• w przypadku, gdy dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Komu możemy udostępnić dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
• podmiotom, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora w szczególności podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT, operatorom usług za pomocą których są prowadzone wydarzenia online etc.;
• na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo np. odpowiednim organom ścigania;
• Partnerom Administratora w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody a także w określonych powyżej przypadkach na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo żądania dostępu do danych;
• prawo żądania sprostowania danych;
• prawo żądania usunięcia danych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe, których Administratorem jest ISW co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak niektórzy z dostawców usług IT świadczonych dla ISW (np. takich jak np. Facebook) mogą mieć swoją siedzibę poza terytorium EOG, dodatkowo w przypadku wydarzeń organizowanych online, dane osobowe mogą być przetwarzane również poza terytorium EOG przez operatora usługi za pomocą którego wydarzenie jest prowadzone. W przypadku przekazania danych podmiotowi, który swoją siedzibę ma poza obszarem EOG podmioty te są zobowiązane do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Kontakt z Administratorem:

W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych w serwisie www.forum-ekonomiczne.pl można skontaktować się z administratorem danych pod adresem: [email protected]

Skip to content