Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Dla liderów biznesu:
Umożliwia lepsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji.

Dla decydentów z administracji państwowej:
Umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie charakteru zmian wywołanym pandemią.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

VI edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego

5 września 2023 roku w dniu inauguracji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują VI edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego.

Raport skierowany jest do Liderów Biznesu, decydentów oraz przedstawicieli administracji państwowej. Składa się z 12 rozdziałów merytorycznych przygotowanych przez dziesiątki znakomitych ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Omówiono w nim takie tematy jak: wpływ wojny i pandemii na gospodarki krajów europejskich, analizę wpływu poziomu inwestycji na rozwój, problem wysokiej inflacji, zmiany zachodzące w polityce fiskalnej, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, dostęp do technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i przyszłość energetyczna Europy, zmiany na rynku pracy, zmiany w trendach konsumpcji.

Rejestracja
VI edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego

Co zawiera Raport

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Tekst opracowania podzielony jest na 11 rozdziałów, w których omówiono takie kwestie jak: inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, dostępność mieszkań czy transformacja energetyczna w motoryzacji.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Dowiedz się więcej
Co zawiera Raport

Piotr Gliński

Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

„Instytut wraz z uczelnią przedstawiają dokument, którego każde państwo potrzebuje – szczególnie w okresie pandemicznym.”

Piotr Gliński

Teresa Czerwińska

Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny

„Jako Europejski Bank Inwestycyjny z dużą uwagą przyglądamy się Raportowi i jego wnioskom dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ten region ma przed sobą liczne wyzwania, ale również szanse na rozwój, jedną z nich jest chociażby zielona transformacja.”

Teresa Czerwińska

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

„Naukowcy z SGH od początku pandemii badają jej skutki i przygotowują scenariusze wychodzenia z trudnej sytuacji. Interesują nas nie tylko zmiany łańcuchów dostaw, produkcji, fluktuacje konsumpcji, ale też wzrost obciążeń budżetowych, przepływy kapitałowe, dodatkowa presja na krajowe i międzynarodowe finanse. Analizujemy i opisujemy przyspieszoną cyfryzację, szybkie zmiany na rynku pracy oraz w edukacji, a także próbujemy zdefiniować tzw. nową normalność.”

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Zygmunt Berdychowski

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

„Jest to opracowanie, które powinno znajdować się w każdym ważnym gabinecie nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada na pytanie „dlaczego” – dlaczego nasza gospodarka rozwija się w takim tempie.”

Zygmunt Berdychowski

Pobierz zeszłoroczny Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022

Partner Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Polski Fundusz Rozwoju

Jesteśmy grupą finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Oferujemy instrumenty wspierające zrównoważony rozwój społeczny oraz ekonomiczny kraju. PFR jest firmą-matką, która jest centrum kompetencyjnym i operacyjnym dla grupy spółek, w której skład wchodzą: PFR Ventures, PFR Portal PPK, PFR TFI, PFR Nieruchomości. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju w ramach wspólnej strategii koordynuje działania innych agend rządowych koncentrujących się na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju: Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Dowiedz się więcej
Partner Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Skip to content