Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Dla liderów biznesu:
Umożliwia lepsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji.

Dla decydentów z administracji państwowej:
Umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie charakteru zmian wywołanym pandemią.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

VI edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego

Jednym z kluczowych wydarzeń XXXII Forum Ekonomicznego była prezentacja Raportu przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Forum Ekonomiczne. Już po raz szósty eksperci z SGH zaprezentowali analizy dotyczące najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku Raport SGH powstał we współpracy również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nad jego publikacją pracowało 66 autorów – profesorów i ekspertów SGH, takich, jak m.in.: prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Jan Komorowski czy dr Maria Pietrzak. W prezentacji Raportu wzięli udział m.in.: Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., oraz Grzegorz Rabsztyn – Dyrektor Biura Grupy EBI w Polsce.

W VI edycji Raportu przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Omówiono w nim takie tematy jak: wpływ wojny i pandemii na gospodarki krajów europejskich, analizę wpływu poziomu inwestycji na rozwój, problem wysokiej inflacji, zmiany zachodzące w polityce fiskalnej, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, dostęp do technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i przyszłość energetyczna Europy, zmiany na rynku pracy, zmiany w trendach konsumpcjiSpotkanie poświęcone prezentacji Raportu otworzył Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Zygmunt Berdychowski wskazał na to, że Raport towarzyszy Forum Ekonomicznemu od wielu lat i stanowi jego fundament. Publikacja prezentowana jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Głos zabrał również Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, który zaznaczył, że w Raporcie opracowanym przez ekspertów SGH poruszono najważniejsze wyzwania dla gospodarki Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.Jak wskazał Paweł Borys, Prezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju S.A., w Raporcie znajdują się nie tylko informacje na temat długoterminowych trendów, ale też wyzwań związanych z transformacją energetyczną, służbą zdrowia, cyfryzacją i pandemią. Dodał, że Polska od 2004 roku osiągnęła 3 najwyższe miejsce rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, a przez ostatnie dwie dekady była liderem rozwoju w Europie.Po raz pierwszy do współpracy przy tworzeniu Raportu zaproszono ekspertów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Grzegorz Rabsztyn reprezentujący tą instytucję zaznaczył, że według Raportu poziom inwestycji w Polsce rośnie. Są one głównie przeznaczane na odnowienie mocy produkcyjnych. Podkreślił, że Polska jest jednym z najważniejszych beneficjentów EBI.Redaktor naukowy Raportu Mariusz Strojny zaznaczył, że jest to najważniejsza publikacja ekonomiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłych latach Raport skupiał się na takich tematach, jak pandemia koronawirusa czy wojna w Ukrainie. W tym roku dodano wiele nowych interesujących wątków, takich jak: wpływ inflacji na biznes i gospodarkę, rosnące koszty obsługi długu publicznego, bezpieczeństwo energetyczne czy starzenie się ludności.Całość Raportu dostępna była dla uczestników Forum w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej. 

VI edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego

Co zawiera Raport

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Tekst opracowania podzielony jest na 11 rozdziałów, w których omówiono takie kwestie jak: inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, dostępność mieszkań czy transformacja energetyczna w motoryzacji.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Dowiedz się więcej
Co zawiera Raport

Pobierz zeszłoroczny Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022

Partner Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Polski Fundusz Rozwoju

Jesteśmy grupą finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Oferujemy instrumenty wspierające zrównoważony rozwój społeczny oraz ekonomiczny kraju. PFR jest firmą-matką, która jest centrum kompetencyjnym i operacyjnym dla grupy spółek, w której skład wchodzą: PFR Ventures, PFR Portal PPK, PFR TFI, PFR Nieruchomości. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju w ramach wspólnej strategii koordynuje działania innych agend rządowych koncentrujących się na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju: Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Dowiedz się więcej
Partner Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Skip to content