Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021

Dla liderów biznesu:
Umożliwia lepsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji.

Dla decydentów z administracji państwowej:
Umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie charakteru zmian wywołanym pandemią.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021

O Raporcie

XXX edycja Forum Ekonomicznego rozpoczęła się od prezentacji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021”. Jest to najpełniejsze opracowanie o stanie gospodarki Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej w 2021 r. Sporządzone zostało przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Umożliwia liderom lepsze i efektywniejsze nawigowanie w czasach większej niepewności wywołanej COVID19 i jego konsekwencjami. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu. Składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi ochrony zdrowia, zielonej energetyki, rynku pracy oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport w formie papierowej można zamówić odpłatnie przy rejestracji na Forum Ekonomiczne.

O Raporcie

Piotr Gliński

Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

„Instytut wraz z uczelnią przedstawiają dokument, którego każde państwo potrzebuje – szczególnie w okresie pandemicznym.”

Piotr Gliński

Teresa Czerwińska

Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny

„Jako Europejski Bank Inwestycyjny z dużą uwagą przyglądamy się Raportowi i jego wnioskom dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ten region ma przed sobą liczne wyzwania, ale również szanse na rozwój, jedną z nich jest chociażby zielona transformacja.”

Teresa Czerwińska

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

„Naukowcy z SGH od początku pandemii badają jej skutki i przygotowują scenariusze wychodzenia z trudnej sytuacji. Interesują nas nie tylko zmiany łańcuchów dostaw, produkcji, fluktuacje konsumpcji, ale też wzrost obciążeń budżetowych, przepływy kapitałowe, dodatkowa presja na krajowe i międzynarodowe finanse. Analizujemy i opisujemy przyspieszoną cyfryzację, szybkie zmiany na rynku pracy oraz w edukacji, a także próbujemy zdefiniować tzw. nową normalność.”

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Zygmunt Berdychowski

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

„Jest to opracowanie, które powinno znajdować się w każdym ważnym gabinecie nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada na pytanie „dlaczego” – dlaczego nasza gospodarka rozwija się w takim tempie.”

Zygmunt Berdychowski

Co zawiera Raport

„Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021” został stworzony przez 55 ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W publikacji przedstawili oni najważniejsze wnioski, zwracając uwagę na 11 obszarów badawczych – m.in. transformację rozwojową krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przemiany na rynku pracy, aktywne starzenie się oraz wpływ pandemii na sektor bankowy.

Dowiedz się więcej
Co zawiera Raport

Partner Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021

Polski Fundusz Rozwoju

Jesteśmy grupą finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Oferujemy instrumenty wspierające zrównoważony rozwój społeczny oraz ekonomiczny kraju. PFR jest firmą-matką, która jest centrum kompetencyjnym i operacyjnym dla grupy spółek, w której skład wchodzą: PFR Ventures, PFR Portal PPK, PFR TFI, PFR Nieruchomości. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju w ramach wspólnej strategii koordynuje działania innych agend rządowych koncentrujących się na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju: Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej
Partner Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021

Wprowadź tytuł