Zespół

Biuro Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Alina Obrępalska-Bocheńska

Alina Obrępalska-Bocheńska

Kierownik Biura Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego
a.obrepalska-bochenska@isw.org.pl
22 583 11 49

Michał Krzywdziński

Michał Krzywdziński

Koordynator
m.krzywdzinski@isw.org.pl
22 501 45 67

Biuro Programowe

Jakub Romaniuk

Jakub Romaniuk

Dyrektor Programowy
j.romaniuk@isw.org.pl
22 501 45 56

Izabela Niedziałek

Izabela Niedziałek

Dyrektor ds. Operacyjnych
i.niedzialek@isw.org.pl
22 583 11 13

Alina Anisimowicz

Alina Anisimowicz

Koordynator ds. Litwy, Łotwy i Estonii
a.anisimowicz@isw.org.pl
22 501 45 65

Martin Barcik

Martin Barcik

Koordynator ds. Czech
m.barcik@isw.org.pl
22 583 11 12

Michał Gębski

Michał Gębski

Specjalista ds. Skandynawii
m.gebski@isw.org.pl
22 583 11 34

Anna Górska

Anna Górska

Koordynator ds. Bałkanów i Turcji
a.gorska@isw.org.pl
22 583 11 31

Emilia Jankowska

Emilia Jankowska

Specjalista ds. Wielkiej Brytanii, Irlandii i Wspólnoty Narodów
e.jankowska@isw.org.pl
22 583 11 46

Stefan Kasprzyk

Stefan Kasprzyk

Koordynator ds. Niemiec i Austrii
s.kasprzyk@isw.org.pl
22 583 11 80

Julia Kuchcińska

Julia Kuchcińska

Koordynator ds. Węgier
j.kuchcinska@isw.org.pl
22 583 11 19

Piotr Sieniawski

Piotr Sieniawski

Specjalista ds. Czech i Słowacji
p.sieniawski@isw.org.pl
22 583 11 08

MIchał Torz

MIchał Torz

Specjalista ds. Rumunii, Mołdawii i Bułgarii
m.torz@isw.org.pl
22 583 11 37

Khrystyna Vlodek

Khrystyna Vlodek

Manager Programowy ds. Ukrainy
k.vlodek@isw.org.pl
22 583 11 02

Karolina Zawitaj

Karolina Zawitaj

Specjalista ds. Francji i Beneluxu
k.zawitaj@isw.org.pl
22 525 82 27

Biuro ds. Współpracy z Samorządem

Katarzyna Rajtar

Katarzyna Rajtar

Dyrektor Biura ds. Współpracy z Samorządem
k.rajtar@isw.org.pl
22 583 11 24

Tomasz Dzbeński

Tomasz Dzbeński

Koordynator ds. współpracy z Samorządem
t.dzbenski@isw.org.pl
22 525 82 22

Karol Piszczek

Karol Piszczek

Specjalista
k.piszczek@isw.org.pl
22 583 11 29

Paulina Sudoł

Paulina Sudoł

Prawnik / Wiceprezes Zarządu Fundacji FB
p.sudol@isw.org.pl
22 583 11 55

Uladzihor Rubstou

Uladzihor Rubstou

Asystent Dz. Regiony
u.rubstou@isw.org.pl
22 583 11 06

Dział Organizacyjny

Mariola Berdychowska

Mariola Berdychowska

Dyrektor Organizacyjny Forum Ekonomicznego
m.berdychowska@isw.org.pl

Julita Profiruk

Julita Profiruk

Dyrektor Działu Organizacyjnego Instytutu Studiów Wschodnich
j.profiruk@isw.org.pl
22 583 11 15

Magdalena Rykowska

Magdalena Rykowska

Z-ca dyr. działu organizacyjnego
m.rykowska@isw.org.pl
22 583 11 14

Igor Dracz

Igor Dracz

Specjalista ds. logistyki
i.dracz@isw.org.pl
22 501 45 62

Anna Hałka

Anna Hałka

Specjalista ds. Rejestracji
a.halka@isw.org.pl
22 583 11 27

Olga Szczygieł

Olga Szczygieł

Koordynator Projektów Stypendialnych
o.szczygiel@isw.org.pl
22 583 11 23

Bartłomiej Wenerski

Bartłomiej Wenerski

Specjalista ds. IT
b.wenerski@isw.org.pl
22 501 45 52

Kinga Ziewiec

Kinga Ziewiec

Specjalista ds. organizacyjnych
k.ziewiec@isw.org.pl
22 583 11 01

Finanse i Programy Grantowe

Katarzyna Brzezińska

Katarzyna Brzezińska

Księgowość, Kadry, Płace
k.brzezinska@isw.org.pl
+48 22 583 11 07

Agnieszka Chodakowska

Agnieszka Chodakowska

Specjalista ds. Zakupów i Rozliczeń
a.chodakowska@isw.org.pl
22 583 11 51

Katsiaryna Kasykh

Katsiaryna Kasykh

Specjalista ds. grantów
k.kasykh@isw.org.pl
22 583 11 52

Kamila Roguska

Kamila Roguska

Kierownik Projektów Grantowych
k.roguska@isw.org.pl
22 583 11 35

Anita Tapert

Anita Tapert

Główna Księgowa
a.tapert@isw.org.pl
22 583 11 22

Biuro Prasowe

Jarosław Baziak

Jarosław Baziak

Dyrektor Biura Prasowego
j.baziak@isw.org.pl
22 583 11 20

Oleg Khvatov

Oleg Khvatov

Menadżer Projektów
o.khvatov@isw.org.pl
22 583 11 57

Stefan Kotyk

Stefan Kotyk


s.kotyk@isw.org.pl
22 501 45 55

Dział Marketingu

Jolanta Plata-Kluza

Jolanta Plata-Kluza

Dyrektor Działu Marketingu
j.plata-kluza@isw.org.pl
22 583 11 17

Jan Berdychowski

Jan Berdychowski

Specjalista ds. marketingu
j.berdychowski@isw.org.pl
22 583 11 43

Joanna Dubij

Joanna Dubij

Marketing Manager
j.dubij@isw.org.pl
22 583 11 42

Izabela Pielacka

Izabela Pielacka

Manager Forum Ochrony Zdrowia
i.pielacka@isw.org.pl
22 501 45 69

Dorota Powroźnik

Dorota Powroźnik

Asystentka Prezesa
d.powroznik@isw.org.pl
22 525 82 28

Festiwal Biegowy

Kamila Laskowska

Kamila Laskowska

Dyrektor Wykonawczy Fundacji Festiwal Biegów
k.laskowska@festiwalbiegow.pl
22 583 11 45