Zespół

Biuro Przewodniczącego

Alina Obrępalska-Bocheńska

Alina Obrępalska-Bocheńska

Kierownik Biura Rady Programowej
a.obrepalska-bochenska@isw.org.pl
22 583 11 49

Biuro Programowe

Jakub Romaniuk

Jakub Romaniuk

Dyrektor Programowy
j.romaniuk@isw.org.pl
22 501 45 56

Izabela Niedziałek

Izabela Niedziałek

Dyrektor ds. Operacyjnych
i.niedzialek@isw.org.pl
22 583 11 13

Khrystyna Vlodek

Khrystyna Vlodek

Manager Programowy ds. Ukrainy
k.vlodek@isw.org.pl
22 583 11 02

Julia Kuchcińska

Julia Kuchcińska

Koordynator ds. Węgier
j.kuchcinska@isw.org.pl
22 583 11 19

Jerzy Marek Nowakowski

Jerzy Marek Nowakowski

Koordynator ds. Azji Centralnej, Kaukazu Południowego i Turcji
j.nowakowski@isw.org.pl
22 583 11 18

Stefan Kasprzyk

Stefan Kasprzyk

Koordynator ds. Niemiec i Austrii
s.kasprzyk@isw.org.pl
22 501 45 58

Alina Anisimowicz

Alina Anisimowicz

Koordynator ds. Rosji
a.anisimowicz@isw.org.pl
22 501 45 65

Piotr Sieniawski

Piotr Sieniawski

Specjalista ds. Czech i Słowacji
p.sieniawski@isw.org.pl
22 583 11 08

Emilia Jankowska

Emilia Jankowska

Specjalista ds. Wielkiej Brytanii, Irlandii i Wspólnoty Narodów
e.jankowska@isw.org.pl
22 583 11 46

Karolina Zawitaj

Karolina Zawitaj

Specjalista ds. Francji i Beneluxu
k.zawitaj@isw.org.pl
22 583 11 67 

Michał Gębski

Michał Gębski

Specjalista ds. Skandynawii
m.gebski@isw.org.pl
22 583 11 13 

Biuro Organizacyjne

Mariola Berdychowska

Mariola Berdychowska

Dyrektor Organizacyjny Forum Ekonomicznego
m.berdychowska@isw.org.pl
22 583 11 05

Julita Profiruk

Julita Profiruk

Dyrektor Działu Organizacyjnego Instytutu Studiów Wschodnich
j.profiruk@isw.org.pl
22 583 11 15

Anna Hałka

Anna Hałka

Specjalista ds. Rejestracji
a.halka@isw.org.pl
22 583 11 27

Barbara Pudło

Barbara Pudło

Project Manager
b.pudlo@isw.org.pl
22 583 11 39

Biuro Marketingu

Katarzyna Grabka

Katarzyna Grabka

Marketing Manager Forum Ochrony Zdrowia
k.grabka@isw.org.pl
22 501 45 57

Anna Surała

Anna Surała

Marketing Manager
a.surala@isw.org.pl
22 583 11 47

Joanna Dubij

Joanna Dubij

Marketing Manager
j.dubij@isw.org.pl
22 583 11 42

Jolanta Plata-Kluza

Jolanta Plata-Kluza

Marketing Manager
j.plata-kluza@isw.org.pl
22 583 11 17

Aleksandra Baka

Aleksandra Baka

Marketing Manager
a.baka@isw.org.pl
22 583 11 53

Jan Berdychowski

Jan Berdychowski

Marketing Manager
j.berdychowski@isw.org.pl
22 583 11 11

Biuro ds. Współpracy z Samorządem

Katarzyna Rajtar

Katarzyna Rajtar

Dyrektor Biura ds. Współpracy z Samorządem
k.rajtar@isw.org.pl
+48 22 583 11 24

Paulina Sudoł

Paulina Sudoł

Prawnik
p.sudol@isw.org.pl
22 583 11 25

Tomasz Dzbeński

Tomasz Dzbeński

Koordynator ds. współpracy z Samorządem
t.dzbenski@isw.org.pl
22 525 82 22

Karol Piszczek

Karol Piszczek

Specjalista
k.piszczek@isw.org.pl
22 583 11 29

Finanse i Programy Grantowe

Anna Czerwińska

Anna Czerwińska

Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Biegów, Dyrektor Finansowy
a.czerwinska@isw.org.pl
22 583 11 28

Dr. Anna Lewicka

Dr. Anna Lewicka

p.o. Dyrektora Działu Grantów (od 03.2021)
a.lewicka@isw.org.pl
22 583 11 44

Agnieszka Chodakowska

Agnieszka Chodakowska

Specjalista ds. Zakupów i Rozliczeń
a.chodakowska@isw.org.pl
22 583 11 01

Anita Tapert

Anita Tapert

Główna Księgowa
a.tapert@isw.org.pl
22 583 11 22

Katarzyna Brzezińska

Katarzyna Brzezińska

Księgowość, Kadry, Płace
k.brzezinska@isw.org.pl
+48 22 583 11 07

Biuro Prasowe

Paweł Jabłoński

Paweł Jabłoński

Koordynator Biura Prasowego
p.jablonski@isw.org.pl
22 583 11 38

Oleg Chwatow

Oleg Chwatow

Menadżer Projektów
o.khvatov@isw.org.pl
22 583-11-57

Festiwal Biegów

Kamila Laskowska

Kamila Laskowska

Dyrektor Wykonawczy Fundacji Festiwal Biegów
k.laskowska@festiwalbiegow.pl
22 583 11 45