Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

XXXIII Forum Ekonomiczne

Karpacz, 3-5 września 2024 r.

Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość

Partner logo

Główny Partner
Forum Ekonomicznego

3  Dni

3

Dni

350+ Debat

350+

Debat

6000+ uczestników

6000+

uczestników

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dyskutuje się na niej nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Założenia programowe

Doświadczenia toczących się obecnie wojen, dotkliwej pandemii, szalejącej inflacji oraz różnego
rodzaju kosztów transformacji energetycznej skłaniaja nas do bardziej przemyślanego
i ostrożniejszego planowania przyszłości relacji na arenie międzynarodowej.

Musimy zadbać o bezpieczną pryszłość, w której nadrzedną wartością będzie pokój, a głos wszystkich grup będzie
słyszalny i szanowany, rozwój będzie równomierny, a dobrobyt nie będzie powodować szkód dla
naszej planety.

Nie możemy również zapomnieć o tym, by głos młodego pokolenia wybrzmiał w rozmowie na temat kształtu jutra.

Jak powinnismy zatem zaplanować naszą bezpieczną i zrównoważoną przyszłość, w której jest
miejsce da każdego? Na pewno powinnismy robić to razem, niezależnie od różnić i ponad
podziałami.

Jak tę piękną utopię zamienić w rzeczywistość? Postarajmy się wspólnie znaleźć odpowiedź na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Założenia programowe

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2024

Najważniejsze opracowanie, które zostanie zaprezentowane podczas obrad XXXIII Forum Ekonomicznego to „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2024”.

Raport Raport SGH i Forum Ekonomicznego to najpełniejsze naukowe opracowanie o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Opisuje bieżące trendy i zjawiska społeczno-ekonomiczne. Liderom umożliwia podejmowanie efektywniejszych decyzji. Został opracowany przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podzielony na 11 sekcji.

Skip to content