Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Czym jest Ranking?

Ranking to analiza kondycji finansowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, od 2017 r. jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Został on opracowany na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez JST przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2020-2023).

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Metodologia Rankingu

Wskaźniki oceny Jednostek Samorządu Terytorialnego

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Metodologia Rankingu

„W pracach przy sporządzaniu rankingu wzięli udział naukowcy, którzy są wybitnymi przedstawicielami w dziedzinie finansów i pracują na największych uniwersytetach w Polsce. Ich autorytet daje pewność, że dokument jest najlepszym podsumowaniem prac samorządowców w ostatnich latach.”

„Autorzy rankingu prześledzili polskiego samorządu, definiując wcześniej siedem kluczowych wskaźników. Zwrócono więc uwagę między innymi na udział dochodów własnych badanych samorządów w ich dochodzie ogółem, wielkość wydatków inwestycyjnych, udział środków europejskich w wydatkach ogółem i zadłużenie samorządów.”

Skip to content