Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

Laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

XXXII Forum Ekonomiczne, Ranking 2022

Kategoria: Gmina Wiejska

Zwycięzca: gmina Michałowice

Nagrodę odebrała: Wójt Małgorzata Pachecka

Nagrodę wręczała: Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ałła Witwicka-Dudek

XXXII Forum Ekonomiczne, Ranking 2022

Kategoria: Gmina Miejska na prawach Powiatu

Zwycięzca: m.st. Warszawa

Nagrodę odebrała: Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra

Nagrodę wręczał: Przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego Marcin Święcicki

Kategoria: Powiat Ziemski

Zwycięzca: Powiat Wrocławski

Nagrodę odebrał: Starosta Wrocławski Roman Potocki

Nagrodę wręczał: Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Kazimierz Barczyk

VII EKS 2022, Ranking 2021

Kategoria: Gmina Wiejska

Zwycięzca: gmina Baranów

Nagrodę odebrała: Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek

Nagrodę wręczył: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

VII EKS 2022, Ranking 2021

Kategoria: Powiat Ziemski

Zwycięzca: Powiat Wrocławski

Odebrał: Starosta Wrocławski Roman Potocki

Wręczał: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski

Kategoria: Gmina Miejska na prawach Powiatu

Zwycięzca: Warszawa

Odebrała: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Warszawa Magdalena Roguska

Wręczał: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

VI EKS 2021, Ranking 2020

Kategoria: Gmina Wiejska

Zwycięzca: gmina Chojnice

Odebrał: Wójt Zbigniew Szczepański

Wręczał: Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker

VI EKS 2021, Ranking 2020

Kategoria: Gmina Miejsko-Wiejska

Zwycięzca: Poddębice

Odebrał: Burmistrz Piotr Sęczkowski

Wręczył: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Kategoria: Miasto na prawach Powiatu

Zwycięzca: Poznań

Odebrał: Prezydent Jacek Jaśkowiak

Wręczał: Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski

V EKS 2019, Ranking 2018

Kategoria: Gmina Miejska

Zwycięzca: miasto Podkowa-Leśna

Odebrał: Burmistrz Artur Tusiński

V EKS 2019, Ranking 2018

Kategoria: Powiat

Zwycięzca: Powiat Poznański

Odebrał: Starosta Poznański Jan Grabkowski

Skip to content