Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

XXXII Forum Ekonomiczne

Karpacz, 5-7 września 2023 r.

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”

Partner logo

Główny Partner
Forum Ekonomicznego

3  Dni

3

Dni

550+ Debat

550+

Debat

8000+ uczestników

8000+

uczestników

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dyskutuje się na niej nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Program

Tegoroczna XXXII edycja Forum Ekonomicznego odbyła się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian.” Jak co roku na uczestników czekał bogaty program merytoryczny zawierający ponad 550 wydarzeń. Do Karpacza na trzy dni przyjechały najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane były przez dziennikarzy polskich i zagranicznych.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Raport skierowany jest do Liderów Biznesu, decydentów oraz przedstawicieli administracji państwowej. Składa się z 12 rozdziałów merytorycznych przygotowanych przez dziesiątki znakomitych ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej.

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Omówiono w nim takie tematy jak: wpływ wojny i pandemii na gospodarki krajów europejskich, analizę wpływu poziomu inwestycji na rozwój, problem wysokiej inflacji, zmiany zachodzące w polityce fiskalnej, zagrożenie bezpieczeństwa żywieniowego, dostęp do technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i przyszłość energetyczna Europy, zmiany na rynku pracy, zmiany w trendach konsumpcji.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Zobacz więcej

Skip to content