Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Grupy zakupowe to efekt skali i oszczędności dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Od lat prowadzimy wspólnie grupy zakupowe energii elektrycznej i gazu, dzięki czemu jesteśmy w stanie negocjować korzystniejsze stawki u dostawców. Teraz wdrażamy kolejną grupę, tym razem dotyczącą zakupu samochodów elektrycznych na potrzeby administracji publicznej. W ten sposób zrealizujemy zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To, że wspólne zamówienia są korzystniejsze dla samorządów pokazuje również przykład grupy zakupowej Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Tam dzięki tym działaniom udało się wygenerować spore oszczędności. Na ten efekt skali liczymy również w naszym przypadku. Warto także dodać, że zaproponowana przez nas formuła może mieć zasięg ogólnopolski, ponieważ swoje zainteresowanie wspólnym zakupem pojazdów elektrycznych wyraziło też Pomorze. Nie wykluczamy również utworzenia kolejnych grup, które mogą dotyczyć odmiennych gałęzi rynku. Zdecyduje o nich bieżące zapotrzebowanie. Istnieje też sporo obszarów, w których Metropolia mogłaby być naturalnym liderem. Dzisiaj realizujemy zadanie własne gmin, jakim jest organizacja publicznego transportu zbiorowego. Innymi takimi zadaniami mogłyby być te związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami czy siecią wodno-kanalizacyjną. Gdyby gminy uznały, że efektywniej i taniej byłoby realizować takie zadania na poziomie ponadlokalnym, mogłyby podjąć uchwały o przekazaniu ich Metropolii. Cały czas prowadzimy starania, aby kompetencje Metropolii były rozszerzane.

Grupy zakupowe to wyzwanie

Grupy zakupowe są dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jednymi z największych przedsięwzięć, zarówno logistycznie, organizacyjnie, jak i finansowo. Rosnące ceny energii elektrycznej oraz gazu nie ułatwiają zadania, polegającego na wspólnym, realizowanym przez kilkaset podmiotów, zakupie niezbędnych do funkcjonowania dóbr.

Grupę zakupową energii elektrycznej tworzy 115 zamawiających, którzy zadecydowali o kupnie 1 TWh (terawatogodziny) energii elektrycznej o łącznej wartości szacunkowej ok. 465 mln zł.

Grupę zakupową gazu utworzyły 32 gminy. Zamierzają zakupić łącznie 233,9 MWh gazu, natomiast łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosić będzie ok. 120,2 mln zł. W związku z sytuacją rynkową, aktualna grupa zakupowa, ze względu na niestabilność cen na rynkach paliwowych, zdecydowała się na wprowadzenie nowego rozwiązania. Gminy podzieliły się na dwie podgrupy, w zależności od deklarowanej długości trwania zamówienia. W wyniku tego podziału umowy można zawrzeć na rok lub dwa lata. 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022 -– 2023. Zakupią one łącznie ok. 121,2 MWh, na szacunkową wartość ok. 61,6 mln zł. Na dostawy gazu w 2022 roku zdecydowało się 17 gmin. Zakupią one łącznie ok. 112,7 MWh, na szacunkową wartość ok. 58,6 mln zł.

Skip to content