Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Inwestycje w innowacje w ochronie zdrowia to konieczność

Forum Ekonomiczne XXX Forum Ekonomiczne

O konieczności inwestycji w innowacje w opiece zdrowotnej rozmawiano w trakcie panelu „Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne i naukowe” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 

Anna Goławska, wiceminister zdrowia zapewniała, że resort zdrowia stara się wdrażać coraz więcej innowacji w obszarze opieki zdrowotnej. – Są to systemy informatyczne, biotechnologia, nowoczesne leki, urządzenia usprawniające pracę lekarzy. Bardzo dużo dzieje się w zakresie telemedycyny. Ze względu na COVID-19 cyfryzacja przyspieszyła i będziemy starali się rozwijać ją w dalszym ciągu- zapowiedziała. – Ważną innowacją jest także sztuczna inteligencja i resort zdrowia chciałby, aby była wykorzystywana do analizy zasobów i danych, które już posiadamy i na tej podstawie tworzyła algorytmy ułatwiające pracę lekarzy – dodała. Poinformowała, że w przyszłym roku ruszy e-rejestracja i kolejne dokumenty medyczne staną się elektronicznymi. 

Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych mówił o potencjale biotechnologii i jej gospodarczym aspekcie. W Europie wartość dodana brutto przez tę technologię to już 78 mld euro.
– Więc inwestycja w biotechnologię ma wtórny efekt w postaci wzrostu gospodarczego – podkreślał. Poinformował, że ABM rusza z Planem Rozwoju Biotechnologii w Polsce, na który chce przeznaczyć 2 mld zł. Pieniądze te trafią do firm, które zajmują się biotechnologią i wyrobami medycznymi. Zasilą też rozwój w Polsce leków biologicznych równoważnych i generycznych, bo i w tym obszarze są innowacje. Radosław Sierpiński mówił też o Warsaw Health Inovation Hub. To pierwsza inicjatywa w Europie Środkowej, oparta na współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, by poprawić leczenie pacjentów i zwiększyć wydajność polskiego systemu ochrony zdrowia. Zapowiedział, że w projekcie weźmie udział 20 firm – Mam nadzieję, że efektem tych działań za rok będą już pierwsze rozwiązania służące optymalizacji ochrony zdrowia – mówił. Do budżetu ABM poza ustawowymi środkami ma trafić dodatkowo 1,2 mld zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Prezes liczy też na kolejny miliard z budżetu państwa. – Środki te wrócą do pacjentów między innymi w postaci wyników niekomercyjnych badań klinicznych, które mogą poprawić efekty leczenia – zaznaczył.

Phil Krzyzek, dyrektor zarządzającyMerck podkreślał, że zapewnienie innowacyjnych terapii dla polskich pacjentów jest celem działającej w Polsce od ponad 30 lat firmy. Polska jest ważnym krajem dla Mercka  nie tylko ze względu na szanse lokalnego rozwoju, ale i rolę w strukturze globalnej. W Polsce znajduje się jedno z trzech na świecie Centrów Usług Biznesowych Merck. I choć firma nie prowadzi produkcji w naszym kraju, jej biznes life science dostarcza innowacyjne technologie, usługi i rozwiązania potrzebne do produkcji leków. Współpracuje też z Instytutem Chemii Organicznej. Dzięki takim innowacjom jak Synthia można szybko projektować ścieżki syntezy przyspieszając produkcję leków. Poza tym Merck inwestuje w obszar badań klinicznych , których przeprowadził już ponad 40 z różnymi polskimi ośrodkami badawczymi. – Jedyną rzeczą, która ogranicza dostęp do innowacji jest system refundacji. Dlatego trzeba szukać optymalnych rozwiązań, aby jak najszybciej trafiały one do pacjentów – powiedział.   

Również Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający firmy MSD Polska podkreślał, że priorytetem powinna być budowa nowoczesnego, zrównoważonego i odpornego na wstrząsy systemu opieki zdrowotnej wspieranego przez innowacje. Zaznaczył, że celem firmy jest podniesienie jakości opieki nad pacjentem i zapewnienie leczenia na najwyższym światowym poziomie. Przez ponad 30 lat obecności w Polsce firma wprowadziła innowacyjne terapia w wielu obszarach terapeutycznych, stworzyła globalne Centrum Zarządzania Danymi w Warszawie, prowadzi badania kliniczne, które zmniejszają obciążenia NFZ. Obszarami zainteresowań w Polsce są onkologia, szczepionki, choroby zakaźne, kardiologiczne i metaboliczne. COVID- 19 uświadomił wszystkim, że potencjał badawczy i rozwojowy branży jest jego największą zaletą. Z punktu widzenia MSD ważne są zapowiedzi resortu zdrowia o zwiększeniu dostępności nowoczesnych terapii, co zbliża Polskę do poziomu innych krajów UE.
– Inwestycje w nowoczesne terapie nie mogą być postrzegane tyko jako koszty bezpośrednie, ale również z perspektywy korzyści, jakie przynoszą pacjentom, systemom ochrony zdrowia i gospodarce – zaznaczył. 

Przemysław Kułach z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych zwrócił uwagę, że polski regulator tylko częściowo dostrzega wyroby medyczne. Tymczasem pomagają one nie tylko pacjentom, ale i ułatwiają pracę lekarzom, pozwalają lepiej wykorzystać zasoby kadrowe optymalizują system ochrony zdrowia. Wiele z nowoczesnych urządzeń medycznych, np. bezpieczne nakłuwacze lancety HTL STREFA są hitem eksportowym. Przemysław Kułach poinformował, że eksport  wyrobów medycznych stanowi 1% całego polskiego eksportu. – Tymczasem innowacje w Polsce są kojarzone tylko z terapiami lekowymi. Ustawa o Funduszu Medycznym mówi tylko o lekach, a nic o wyrobach. Nie ma ścieżki refundacyjnej dla wyrobów medycznych ani kryteriów refundacyjnych – ubolewał. Wyraził zadowolenie, że Ministerstwie Zdrowia powstał departament innowacji, a ABM ma środki również na rozwój wyrobów medycznych. 

Marcin Bruszewski z Philips Polska mówił o historii innowacji wprowadzonych przez Philips na przestrzeni 130 lat jej działalności oraz o aktywnościach w Polsce, w której firma obecna jest od 100 lat. Podkreślił także, że o znaczeniu rynku polskiego świadczy lokalizacja w Polsce jednego z 8 Globalnych Centrów Kompetencyjnych Philips. Dyrektor Bruszewski opowiadał o koncepcji nowoczesnego szpitala, stanowiącego elastyczną sieć, połączoną cyfrową infrastrukturą, w której pacjent znajduje się w centrum uwagi, a opieka medyczna w dużej mierze świadczona jest poza murami placówki medycznej. – Tak skonstruowany system, dzięki dostępowi do danych i ich analizie, daje na bieżąco możliwość monitorowania funkcji życiowych pacjenta, a co za tym idzie, predykcji tego, czy w najbliższym czasie istnieje zagrożenie jego zdrowia, czy życia.. Zarządzanie danymi pozwala zapobiegać wielu zdarzeniom i obniżyć hospitalizację nawet o 30 %. Pacjent, który jest głównym podmiotem takiego szpitala jest włączony w wybór sposobu leczenia i ma możliwość wyboru jego ścieżki. Jak podkreślił dyrektor Bruszewski, nowe technologie w ochronie zdrowia odgrywają olbrzymią rolę, a coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji czy big data to już fakt, nie głos przyszłości, co znajduje także swoje potwierdzenie w danych z raportu Future Health Index 2021, przygotowanego na zlecenie Philips. 

Jakub Swadźba z Diagnostyka Sp. z o.o. mówił o tym, że pandemia przyspieszyła wdrażanie  innowacji, choć sporo z nich opóźniła.  W zakresie diagnostyki pojawiły się nowe, szybsze rozwiązania. – Stworzyliśmy pierwsze punkty testowania w kierunku COVID- 19 drive- thru. Wprowadziliśmy sekwencjonowanie nanoporowe czwartej generacji, aby diagnozować koronawirusa. Firma genXone jest pierwszym w Polsce laboratorium wykorzystującym tę technologię- wymieniał. Zapowiedział, że środki zarobione dzięki zwiększonej liczby wykonywanych testów na COVID-19 będą przeznaczane na wdrażanie kolejnych innowacji, zwłaszcza telemedycznych. Zwrócił uwagę na korzyści z partnerstwa publiczno- prywatnego. – Zaproszono nas do programu 40+ i bardzo dobrze nam to wychodzi – poinformował. 

Autor: Magdalena Kopystyńska, cowzdrowiu.pl

Skip to content