Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

POLSKA CYFROWA. PAKIET ZMIAN 2022

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

W ramach Izby Gospodarki Elektronicznej, której celem jest rozwój polskiej branży cyfrowej eksperci Izby Gospodarki Elektronicznej opracowali propozycję rozwiązań legislacyjnych p.n.: „Polska Cyfrowa. Pakiet zmian 2022”, zawierającą m.in. gotowy projekt ustawy, obejmujący przepisy pozwalające na wzmocnienie ochrony konsumentów oraz umożliwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom konkurowanie na równych zasadach z przedsiębiorcami z państw trzecich oraz uzasadnienie wprowadzenia zmian legislacyjnych. 

„Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, działania legislacyjne oraz reprezentację wspólnych interesów przedsiębiorców związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce. Naszą misję realizujemy w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej i mamy również na uwadze ochronę interesów polskich konsumentów. Ich zaufanie do branży cyfrowej jest bowiem kluczowym warunkiem dla szybkiego rozwoju tej części gospodarki. Handel elektroniczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i zyskuje zaufanie konsumentów, a także przedsiębiorców. Dla obu tych grup kupowanie i sprzedaż online były również komfortowym i wspierającym rozwiązaniem podczas pandemii COVID-19, gdy dostęp do usług i towarów był ograniczony. O sukcesie i popularności handlu elektronicznego świadczą również liczby: w Internecie kupuje ponad 90% polskich internautów, a szacowana wartość rynku B2C to ponad 100 mld PLN a B2B to ok. 747 mld złotych. Masowe korzystanie z e-commerce ujawniło, że w polskim prawie istnieje kilka kluczowych barier legislacyjnych, które osłabiają pozycję konsumentów i przedsiębiorców, szczególnie w relacji z platformami sprzedażowymi pochodzącymi spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dodatkowo, istotnym problemem jest również brak możliwości skutecznej kontroli bezpieczeństwa produktów pochodzących z platform z państw trzecich – w wyniku tego polski konsument narażony jest na otrzymywanie produktów niespełniających obowiązujących w UE norm bezpieczeństwa, a organy administracji publicznej nie mogą skutecznie wyegzekwować obowiązków dostosowania się platform do przepisów prawa. Handel za pośrednictwem platform internetowych wymaga więc skutecznej regulacji, żeby zapobiec potencjalnym naruszeniom uderzającym przede wszystkim w konsumentów, a także małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie problematykę nieuczciwej konkurencji na rynku e-commerce podejmują dwa kluczowe projekty, nad którymi toczą się prace na szczeblu Unii Europejskiej: Akt o usługach cyfrowych (DSA), regulujący kwestie związane z funkcjonowaniem jednolitego rynku cyfrowego pod kątem odpowiedzialności platform za publikowane treści oraz dodatkowych obowiązków związanych z egzekwowaniem nowych wymogów oraz drugi projekt, Akt o rynkach cyfrowych (DMA), przewidujący katalog zakazów i nakazów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej dla szczególnie dużych platform nazywanych „strażnikami dostępu”. Termin wejścia w życie obu dokumentów wciąż jest nieznany, lecz szacuje się, że nie nastąpi to wcześniej niż w 2023 r. Odłożony w czasie termin wejścia w życie rozporządzeń unijnych oznacza, że w Polsce brakuje i na przestrzeni najbliższego czasu będzie brakować skutecznych instrumentów służących egzekucji obowiązków po stronie platform z państw trzecich oraz narzędzi prawnych dostosowanych do specyfiki działalności platform cyfrowych. Jest to o tyle istotne, że tak jak w przypadku pandemii COVID-19, tak i teraz w obliczu wojny na Ukrainie i związanych z nią problemów gospodarczych, handel elektroniczny może być czynnikiem łagodzącym negatywne konsekwencje wojny dla polskiej gospodarki.

Jako organizacja zajmująca się rozwojem handlu elektronicznego uważamy, że zachodzi potrzeba pilnego wprowadzenia takich rozwiązań, które przyspieszą proces regulacji polskiego rynku handlu elektronicznego, które zabezpieczą interesy polskich konsumentów, zobowiązując dostawców usług z państw trzecich do zapewnienia poziomu ochrony konsumentów zgodnego z prawem UE, uszczelnią obowiązujące przepisy, dostosowują obowiązujące przepisy do realiów dzisiejszej gospodarki elektronicznej, ochronią polskich przedsiębiorców, działających w branży e-commerce przed nieuczciwą konkurencją z państw trzecich. Eksperci Izby Gospodarki Elektronicznej opracowali propozycję rozwiązań legislacyjnych w projekcie „Polska Cyfrowa. Pakiet zmian 2022”, zawierającą m.in. gotowy projekt ustawy, obejmujący przepisy pozwalające na wzmocnienie ochrony konsumentów oraz umożliwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom konkurowanie na równych zasadach z przedsiębiorcami z państw trzecich oraz uzasadnienie wprowadzenia zmian legislacyjnych. Partnerstwo e-Izby i nasz udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu jest naturalnym elementem naszych działań w budowaniu silnej pozycji polskiego e-commerce” – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Skip to content