Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Podsumowanie VII Europejskiego Kongresu Samorządów

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

W dniach 11 – 12 kwietnia w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbył się VII Europejski Kongres Samorządów. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

Liczba uczestników – ponad 1300

Liczba wydarzeń – ponad 150

Liczba krajów – 23

Liczba redakcji – 43

Europejski Kongres Samorządów wywodzi się z Forum Ekonomicznego – jest to jedna z największych w Polsce konferencji poświęconych tematyce samorządowej.

Program merytoryczny tegorocznego Kongresu składał się z ponad 150 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, rozmów ze znanymi postaciami życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz prezentacji książek. Wydarzenia odbywały się na 12 ścieżkach tematycznych m.in. takich jak: Gospodarka, Innowacje, Środowisko, Biznes i Zarządzanie, Finanse, Społeczeństwo. Tragiczne wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy spowodowały, że w programie Kongresu pojawiła się ścieżka tematyczna „Wojna w Ukrainie”.

Wśród gości specjalnych Kongresu był Carlos Moreno – francusko-kolumbijski naukowiec o międzynarodowej renomie, znany ze swoich przemyśleń, inicjatyw i zastosowań skoncentrowanych na inteligentnym, zrównoważonym mieście. Wśród panelistów Kongresu byli m. in. Gustaw Marek Brzezin (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Piotr Całbecki (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego) oraz liczni prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie.

Biznes był reprezentowany podczas Europejskiego Kongresu Samorządów przez podmioty prywatne i państwowe w tym m. in. przez: Agencję Wspierania Ochrony Środowiska, ARP E-VEHICLES, AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., EXATEL, Grupa PZU, Integrated Solutions, LUG Light Factory Sp. z o.o., PKO Bank Polski, PMMMedical GmbH, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną, Polski Fundusz Rozwoju, ROSA Pool, Signify, Toyota Central Europe, Veolia term S.A., Virewall Polska Sp. z o.o.,  Xylem oraz Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE).

Polski rząd w dyskusjach w trakcie Kongresu był reprezentowany  m.in. przez Pana Andrzeja Adamczyka (Ministera Infrastruktury), Pana Kamila Bortniczuka (Ministra Sportu i Turystyki), Pawła Szefernakera (Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Jednym z gości VII Europejskiego Kongresu Samorządów był także Magnus Berntsson ze Szwecji, pełniący rolę Przewodniczącego Zgromadzenia Regionów Europy, który podczas sesji plenarnej stwierdził, że „Historia uczy nas, że kryzys jest szansą na zbudowanie czegoś lepszego. Ta szansa została nam teraz dana”.

Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w czasie jednego z paneli dyskusyjnych ,,Europa w poszukiwaniu przywództwa” padła deklaracja powtarzana przez wszystkich uczestników – To moment na utworzenie Unii Polsko – Ukraińskiej. Zgodnie za postawioną przez Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaracją pozostali uczestnicy zwracali uwagę na znaczenie utworzenia ewentualnej unii. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Poseł Maciej Gdula z Nowej Lewicy, Prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz Czesław Bielecki z aprobatą wypowiadali się o takim pomyśle. Politycy zgodnie zwracali uwagę na możliwości i wagę utworzenia Unii Polsko – Ukraińskiej. Podczas debaty wskazywano, że to już realnie, nieformalnie ma miejsce poprzez otwarte domy Polaków dla wszystkich uchodźców z Ukrainy. Trudna historia obu narodów straciła znaczenie w obliczu konieczności zjednoczenia.

W trakcie Kongresu odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Zybertowiczem (Doradcą Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) poświęcone jego książce „Samobójstwo Oświecenia”. Zaś z Jerozolimy do Mikołajek na VII Europejski Kongres Samorządów przybył Yakov Shechter (intelektualista i prozaik izraelski urodzony w Odessie), który zaprezentował swoją powieść „Biesy i demony”.

Podczas tegorocznego Kongresu został zaprezentowany Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021. Ranking został przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich. Pierwsze miejsca w rankingu zajęły:

Najlepsza gmina wiejska: Baranów

Najlepsze miasto na prawach powiatu: Warszawa

Najlepszy powiat ziemski: Powiat Wrocławski.

W trakcie 2 Uroczystych Gal Wręczania Nagród Europejskiego Kongresu Samorządów, które zamykały pierwszy i drugi dzień Kongresu, zostały wręczone nagrody w następujących kategoriach:

Pierwszy dzień.

3 Nagrody Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Zwycięzcą rankingu w kategorii gminy wiejskiej otrzymała gmina Baranów. Nagrodę odebrała Pani Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, a wręczył ją Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zwycięzcą w kategorii gminy miejskiej na prawach powiatu zostało miasto Warszawa. Nagrodę odebrała wiceprzewodnicząca rady miasta Magdalena Roguska, a wręczył ją Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Zwycięzcą w kategorii Powiatu Ziemskiego został Powiat Wrocławski. Nagrodę wręczył Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a odebrał ją Starosta Wrocławski Roman Potocki.

Podczas pierwszego dnia Kongresu wręczono także Trzy Nagrody Ministra Sportu i Turystyki dla samorządowej inwestycji sportowej, które zostały wręczone przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka.

Nagrodzone zostały: Gmina Szemud z województwa pomorskiego, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Miasto Stalowa Wola.

Nagrodę specjalną VII Europejskiego Kongresu Samorządów otrzymał profesor Carlos Morenoz Francji. Nagrodę wręczał Paweł Szefernaker (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym).

Nagrodę specjalną spółdzielni Mlekpol otrzymał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Nagrodę wręczył prezes Spółdzielni Mlekpol Edmund Borawski.

Podczas drugiego dnia Kongresu wręczono Nagrodę Specjalną VII Europejskiego Kongresu Samorządów dla Instytucji oraz Nagrodę Prezesa Intytutu Pamięci Narodowej.

Nagrodę Specjalną VII Europejskiego Kongresu Samorządów dla Instytucji otrzymało Narodowe Centrum Kultury. Nagrodę odebrał Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Nagrodę wręczał Zygmunt Berdychowski (Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów).

Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego za opiekę nad miejscami pamięci i propagowanie postaw patriotycznych otrzymały: Gmina Prószków oraz Miasto Tarnobrzeg.

Nagrody zostały wręczone przez Pana Karola Nawrockiego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.  

Uroczystym galom towarzyszyła muzyka Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod batutą Rafała Krauze.

Prowadzącymi Uroczystych Gal byli Paulina Sudoł (prawnik Fundacji Instytut Studiów Wschodnich) i Bogusław Chrabota (Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”).


Województwo Warmińsko – Mazurskie
Główny Partner VII Europejskiego Kongresu Samorządów

Strona partnera

Skip to content