Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Panel VII EKS: Strefy, które łączą biznes z nauką

Artykuły partnerskie Europejski Kongres Samorządów Panele

Jak w polskich warunkach najefektywniej, z korzyścią dla obu stron wykorzystać biznes dla nauki, a naukę dla biznesu? O tym na panelu dyskusyjnym VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, którego partnerem była Akademia Kadr Europejskich rozmawiali: Sławomir Dudek, wiceprezes i główny ekonomista FOR, Szkoła Główna Handlowa, Krzysztof Kielec, prezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA; Jacek Sierak, Kierownik Zakładu Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa; Anna Skolimowska, pracownik naukowo-dydaktyczny, Kobiety w Centrum oraz Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

I chociaż temat panelu moderowanego przez członka Akademii Kadr Europejskich, Wojciecha Jasińskiego brzmiał: „Dobre Przykłady budowania mostów między biznesem i nauką: Specjalne Strefy Ekonomiczne” to dyskusja przenosiła się także na zagadnienia dotyczące stosunków biznes-nauka w zdecydowanie szerszych kontekstach.

Dyskutanci byli zgodni: ta symbioza jest niezbędna dla rozwoju zarówno biznesu, jak i nauki, ale akcenty w dyskusji rozkładały się różnie. Dobitnie wybrzmiało stwierdzenie „nie musimy budować mostów, bo one są, ale musimy likwidować bariery, bo one niestety są także”.

Jako godny inspiracji padał przykład Stanów Zjednoczonych, w których prywatne uniwersytety muszą szukać zastosowań dla swoich naukowych osiągnięć. W Polsce niestety nie ma naturalnej presji na takie właśnie myślenie.

– Czy naukowcy nie czują dodatkowej satysfakcji widząc, że ich praca zostaje bezpośrednio wykorzystana w jakichś rozwiązaniach w jakiejś produkcji? – pytał jeden z panelistów.

Ważną konstatacją, która kilkukrotnie padła w czasie panelu była konieczność zagwarantowania polskiemu biznesowi inwestującemu w naukę stabilnych rozwiązań podatkowych motywujących do finansowego wspierania nauki bez obaw sankcji, które mogą mieć miejsce w przypadku nowych regulacji podatkowych.

Krzepiące były podawane przykłady skutecznych sposobów łączenia biznesu i edukacji właśnie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. To środowisko ze względu uwarunkowania sprzyja tworzeniu silnych marek biznesowych i skutecznemu wdrażania innowacji naukowych. 


Źródło: salon24.pl

Skip to content