Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Lubelskie – gospodarcza brama Unii Europejskiej

Materiały Partnerów XXXI Forum Ekonomiczne

Województwo lubelskie, położone we wschodniej Polsce przy granicy z Ukrainą i Białorusią, wyznacza jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Rozwijająca się gospodarka, dostępność komunikacyjna, innowacyjność, atrakcyjność turystyczna stanowią o potencjale regionu.  Dzięki temu Lubelskie jest coraz lepiej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej.

Panorama Starego Miasta w Lublinie, fot. LROT, Natalia Wierzbicka

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest hasło „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Dzisiaj oczy całego wolnego świata zwrócone są na Ukrainę, która doświadcza agresji ze strony Rosji. Jesteśmy regionem bezpośrednio graniczącym z obwodami ukraińskimi, dlatego poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności za losy kobiet i dzieci uciekających przed działaniami wojennymi.

Warto przy tej okazji podkreślić, że województwo lubelskie przyjęło największą falę uchodźców od czasu II wojny światowej. Temat wojny na Ukrainie był ważnym elementem dyskusji podczas czerwcowego Samorządowego Kongresu Trójmorza – Forum Gospodarczego. Kongres pozwolił ponownie przyjrzeć się celom współpracy międzyregionalnej, a w dłuższej perspektywie wypracować nowe modele działań, odpowiadających wyzwaniom, przed jakimi stanęły samorządy, Polska i wszystkie państwa Środowo-Wschodniej Europy. Tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i transportowego. Zastanawiano się nad włączeniem Ukrainy w rozwiązania infrastrukturalne, które są podstawą funkcjonowania Trójmorza, nad uzupełnieniem szlaku drogowego Via Carpatia o szlak kolejowy w osi południkowej oraz nad redefinicją transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Była to okazja, by już teraz przemyśleć kwestię instrumentów finansowych niezbędnych dla odbudowy państwa ukraińskiego po zakończeniu działań wojennych. Liczymy, że województwo lubelskie i Podkarpacie będą gospodarczym hubem odbudowy całej Ukrainy.

Samorządowy Kongres Trójmorza i Forum Gospodarcze w Lublinie, fot. UMWL, Łukasz Frączek

Wschodnia granica Lubelszczyzny to zarazem granica Polski i wschodnia granica całej Unii Europejskiej. Takie geograficzno-polityczne położenie ma wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego, generuje również specyficzne wyzwania, przed którymi jako samorząd stajemy. Usytuowanie w paneuropejskim korytarzu tranzytowym północ−południe oraz wschód−zachód sprawia, że dynamicznie rozwija się infrastruktura komunikacyjna, w tym cztery przejścia graniczne z Ukrainą i trzy z Białorusią oraz kolej szerokotorowa, ułatwiająca transport towarów do Europy Wschodniej i Azji. Port Lotniczy Lublin konsekwentnie rozwija usługi cargo, uruchomione na początku 2021 roku. Rozbudowa terminala cargo jest kluczowym przedsięwzięciem dla długofalowego rozwoju lotniska. Dzięki skomunikowaniu portu z siecią dróg ekspresowych jest to inwestycja o dużym potencjale, dająca realną szansę na dalszy wzrost gospodarczy regionu. „Kręgosłupem komunikacyjnym” regionu będzie droga S19 (część trasy Via Carpatia, łączącej Grecję z Litwą), a także rozbudowywana autostrada A2, która wraz z drogami ekspresowymi S12, S17 oraz siecią kolejową uczyni z województwa lubelskiego jeszcze atrakcyjniejsze miejsce do inwestycji i podniesie standard życia mieszkańców. Sieć szybkich dróg już teraz istotnie wpływa na dostępność komunikacyjną regionu.

Konie ze stadniny Janów Podlaski, fot A. Biliński

Lubelskie to zasadniczo region rolniczy i rolnictwo w naturalny sposób jest podstawą do rozwoju towarzyszących mu branż przetwórstwa owocowo-warzywnego i przemysłu maszynowego. Dobrze radzi sobie również branża chemiczna, w obszarze której najbardziej rozpoznawalna jest Grupa Azoty Puławy i Herbapol Lublin. Istotne znaczenie dla rozwoju regionu ma także przemysł drewno-meblarski, i to nie tylko dzięki markom, takim jak BRW czy Erkado, ale poprzez innych producentów, którzy uzupełniają dostępną ofertę o produkty często luksusowe, eksportowane na cały świat.

Skutecznie rozwijają się innowacyjne sektory gospodarki – biotechnologia i biochemia, w tym rolnictwo ekologiczne i precyzyjne, technologie informatyczno-telekomunikacyjne oraz nauki medyczne. Inwestorzy znajdują tu dogodne warunki do rozwoju biznesu i szerokie wsparcie ze strony samorządu. Lublin jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce wschodniej. Młoda, wykształcona kadra stanowi wartość dodaną dla regionalnego rynku pracy i projektów, które będą miały wpływ na najbliższe lata.

Nie można zapomnieć, że Lubelskie to także naturalne piękno krajobrazu i bogactwo przyrodnicze. Nasze Powiśle, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie, Polesie czy zielona
i dzika Dolina Bugu przyciągają gości, poszukujących ciszy i wytchnienia. Region lubelski oferuje bardzo atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Najlepszym przykładem jest popularny wśród turystów Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO, prowadzący najmniej zurbanizowanymi terenami województwa – od Podlaskiego Przełomu Bugu i Lasów Sobiborskich po Roztocze, przez które przebiega nie mniej znany Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, wiodący od Kraśnika, przez Zwierzyniec aż do ukraińskiego Lwowa. Każdy gość odwiedzający Lubelskie może liczyć na dobre przyjęcie i ciekawy pobyt. Zapraszamy zatem gorąco zarówno inwestorów, jak i turystów.

Samorządowy Kongres Trójmorza i Forum Gospodarcze w Lublinie, fot. Event Studio, Artur Mulak
Szumy na Tanwi, fot. Tomasz Mielnik

Skip to content