Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Łączenie życia rodzinnego z pracą to wyzwanie dla rządzących – wypowiedź ekspercka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wypowiedź ekspercka

Obszar wyrobów medycznych ze względu na swoją różnorodność i dużą dynamikę zmian, zarówno w zakresie legislacyjnym jaki i rynkowym, wymaga ciągłego monitorowania i Rolą odpowiedzialnych rządzących jest wspieranie rodzin na każdym etapie ich rozwoju..

Rodzicielstwo to wspaniała przygoda, nieporównywalna z żadnym innym doświadczeniem. Ale to także ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i wychowanie swojej pociechy. Mądra polityka społeczna i polityka rodzinna to wspieranie rodzin na każdym etapie – od narodzin, poprzez zapewnienie opieki nad najmłodszym dzieckiem, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej. Do tego dochodzi wsparcie rodziców w łączeniu życia rodzinnego z pracą. Każdy rodzic czy opiekun chce dla swojego dziecka tego, co najlepsze. Rolą odpowiedzialnych rządzących jest ich wspieranie.


Rodzina 800+ już od przyszłego roku


Ważną częścią polityki rodzinnej państwa jest wsparcie finansowe. Wyszliśmy od wprowadzonego w kwietniu 2016 roku programu Rodzina 500+, który odmienił postrzeganie polityki społecznej w Polsce – pokazał, że inwestycja w rodzinę jest możliwa. Że to nie tylko wsparcie socjalne, ale właśnie powszechna inwestycja w przyszłość naszych dzieci. To już ok. 250 mld zł. Od przyszłego roku świadczenie wychowawcze w ramach programu wzrośnie do 800 zł. Do tego dochodzą programy takie jak Dobry start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, a także Rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej. To świadczenia, dzięki którym łatwiej pokryć koszty opieki nad najmłodszym dzieckiem. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla rodziców.


Opieka jeszcze bardziej dostępna


Drugą ważną kwestią jest sam dostęp do opieki żłobkowej. Bardzo nam jako rządzącym zależy, by miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych z roku na rok przybywało – i to się dzieje. W ciągu ostatnich 8 lat liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju niemal potroiła się z 84 tys. w 2015 roku do 232 tys. w roku 2023.


W 2015 roku funkcjonowało zaledwie 2,9 tys. instytucji opieki na terenie całego kraju. W czerwcu 2023 r. było ich już ponad 8 tys. Dzisiaj średnio co trzecie dziecko w wieku do 3 lat objęte jest opieką żłobkową, 8 lat temu było to co dziewiąte dziecko. To pokazuje, jak dużo już udało się osiągnąć. W 2023 r. dzięki środkom unijnym zwiększyliśmy budżet programu do 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać ma ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.


Rodzice na rynku pracy


Zależy nam, by rodzinom w Polsce żyło się bezpiecznie, by rodzice mogli realizować się zawodowo – by kobiety nie bały się, że macierzyństwo wykluczy je z rynku pracy. Rolą państwa jest wspieranie rodziców w tej kwestii.


Dbamy o polskie rodziny na wielu polach, m.in. w obszarze samej pracy. Zmieniamy rynek pracy i przepisy tak, by w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby pracowników, również pracujących rodziców. Stąd wdrożenie unijnych dyrektyw służących m.in. wyrównywaniu szans na rynku pracy oraz ułatwieniu godzenia życia rodzinnego z pracą. Stąd wprowadzenie pracy zdalnej, wydłużenie urlopu macierzyńskiego i wprowadzenie nieprzenoszalnego urlopu dla ojców po urodzeniu dziecka. To także większa ochrona pracowników-rodziców, a w efekcie – większe bezpieczeństwo polskich rodzin.


Takie działania są potrzebne i oczekiwane społecznie. Rodzice, a przede wszystkim mamy – chcą być i są aktywne zawodowo. Dodatkowe wsparcie dla rodzin w ramach kolejnych programów społecznych nie wpłynęło negatywnie na rynek pracy i nie doprowadziły do masowej rezygnacji kobiet z pracy. Przeciwnie, współczynnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi stale wzrasta.


Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 20-49 lat w 2022 wyniósł 71,6 proc., czyli na zbliżonym poziomie do średniej unijnej (72,5 proc.). Współczynnik ten dla kobiet z jednym dzieckiem wyniósł 73,4 proc., z dwójką 71,9 proc., a z trójką lub więcej dzieci 57,5 proc.
Od 2015 współczynnik zatrudnienia kobiet w Polsce (w wieku 20-64 lata) wzrósł o 10,3 p.p., podczas gdy w UE o 6,4 p.p. Polska (razem z Grecją) zanotowała tym samym 2. najwyższy wzrost współczynnika zatrudnienia w UE, zaraz po Malcie (+18,8 p.p.).


Bezpieczeństwo rodzin jest najważniejsze


Od samego początku celem naszej polityki jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa polskich rodzin. To się dzieje i jest możliwe dzięki realizacji kolejnych programów społecznych – społecznych, nie socjalnych. Programów skierowanych do rodzin niezależnie od dochodów. Wierzymy, że taka inwestycja się opłaca, bo wspierając lepszą przyszłość naszych dzieci, dbamy o lepszą przyszłość nas wszystkich.

Skip to content