Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Prezentacja raportu Forum Ekonomicznego

Forum Ekonomiczne Publikacje

Prezentacja raportu Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowanego przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej, bezpośrednio poprzedziła oficjalną inaugurację XXVIII Forum Ekonomicznego.

Raport ukazuje wybrane wyzwania ekonomiczne stojące przed Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci SGH analizują gospodarcze uwarunkowania rozwoju krajów regionu, perspektywy inwestorów oraz warunków do prowadzenia biznesu, w tym startupów, przyszłość gospodarki rolnej. Omawiają problemy rozwoju niskoemisyjnego, następstwa zmian demograficznych, uszczelniania systemów podatkowych oraz wyzwania społeczne.

Polska wraz z dużą częścią państw regionu ma za sobą bezprecedensowy w nowożytnych czasach okres ponad 20 lat rozwoju. Nie powinniśmy jednak popadać w samozadowolenie: w wielu obszarach mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a sytuacja w bliższym i dalszym otoczeniu stała się niestabilna. Dlatego w tej pierwszej edycji […] ukazujemy część wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Marek Rocki, Wstęp do Raportu

Raport przedstawili:

Agnieszka Chłoń-Domińczak, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii w SGH
Dominik Jan Gajewski, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH
Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor SGH ds. Współpracy z Otoczeniem
Wojciech Paprocki, kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego
Marek Rocki, rektor SGH
Mariusz Strojny, adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością

Skip to content