Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Technologie cyfrowe – szansa czy zagrożenie dla rynku pracy? [RELACJA]

Forum Przemysłowe

60 % naszych miejsc pracy ma zostać zastąpionych przez roboty i komputery. Rozwój nowych technologii zmienia rynek pracy i wymusza zdobywanie nowych kompetencji. Poprzednia rewolucja gospodarcza prowadziła do wyraźnego wzrostu dobrobytu i liczby miejsc pracy. Skutki nadchodzącej zmiany 4.0 budzą obawy o to, jak zmienią się relacje pracodawca-pracownik.

O perspektywy, jakie rysują się  przed pracownikami, pytał moderujący debatę Marek Bosak, CEO w firmie Modus Consulting. W dyskusji udział wzięli Nina Twardowska, prezes zarządu w Impel Business Solutions Sp. z o.o., Antoni Duda, były poseł na Sejm RP, Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany strukturalne, automatyzacja produkcji, zmiany w procesie edukacji, nowe pokolenie na rynku pracy, a w końcu zmiany legislacyjne, to zagadnienia podjęte przez moderatora i omawiane przez panelistów.

Nina Twardowska, przedstawicielka obszaru oferującego outsourcing w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości, kadr oraz płac, zauważyła konieczność wprowadzenia ogniwa, które połączyłoby stare systemy z nowymi wyzwaniami. Robotyzacja procesów biznesowych poprzez wykorzystanie algorytmów wprowadzających zmiany w nowej infrastrukturze technologicznej jest jedyną i słuszną ścieżką w celu sprostania oczekiwaniom wynikającym ze zmian na rynku pracy. Powtarzanie prostych, manualnych czynności stało się nieinteresujące i nieefektywne dla młodego pracownika. Pracodawcy zostali zmuszeni do stworzenia akademii w miejscu pracy. Mentoring, praktyka i rozwój zawodowy stały się najbardziej atrakcyjnymi czynnikami, które chociaż na chwilę pozwalają pracownikom związać się z pracodawcą.

Antoni Duda podkreślił protagorejską zasadę „człowiek miarą wszechrzeczy” i zaznaczył, że rozumiany w ten sposób antropocentryzm na rynku pracy wymaga ciągłego doszkalania i samorozwoju.

Bartosz Kotecki zauważył konieczność zmiany priorytetów, jakimi kieruje się dzisiaj polityka pracy. Urzędy pracy przestały już walczyć z bezrobociem. Współczesnymi wyzwaniami stały się: przekwalifikowanie zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracowników. Panelista zwrócił uwagę na programy operacyjne, fundusze i środki europejskie, pozwalające aktywizować ludzi młodych. Jednocześnie podkreślił konieczność regulacji stanu prawnego, który ogranicza pracę urzędów.

Beata Staszków mówiła: -Technologizacja, dygitalizacja, roboty, sztuczna inteligencja, nie są w stanie zastąpić kompetencji społecznych (kreatywność, umiejętność łączenia faktów, komunikacja, współpraca). Wykształcenie stało się procesem ciągłym. Zmienił się paradygmat lidera. Miejsce pracy powinno oferować elastyczność oraz wspomagać potencjał pracowniczy.

Z kolei prezes ZUS, Gertruda Uścińska, dowodziła, że procesy wprowadzania nowych systemów informatycznych w kierowanym przez nią obszarze trwają od wielu lat. Implementacja nowych rozwiązań informatycznych, dygitalizacja, automatyzacja, albo uruchamianie platform usług elektronicznych nie tylko świadczą o nowej jakości, ale także optymalizują pewność prawną i finansową pracodawców, co ułatwia prowadzenie przez nich biznesu. Zmiany te podnoszą również jakość obsługi klientów. Współpraca międzyresortowa w tym zakresie wpływa na dynamikę legislacyjną w procesie technologizacji – podsumowała.

Skip to content