Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Lotniska regionalne są niezwykle ważnym elementem infrastruktury transportowej

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje Wypowiedź ekspercka

Ruch lotniczy w Polsce i na świecie powrócił do czasów przedpandemicznych, a w przypadku wielu lotnisk regionalnych przekroczył już poziomy z 2019 czy pierwszego kwartału 2020 roku. Trudny okres pandemii Covid-19 pokazał, jak ważna jest współpraca lotnisk i samorządów regionalnych. 

Ruch lotniczy w Polsce i na świecie powrócił do czasów przedpandemicznych, a w przypadku wielu lotnisk regionalnych przekroczył już poziomy z 2019 czy pierwszego kwartału 2020 roku. Trudny okres pandemii Covid-19 pokazał, jak ważna jest współpraca lotnisk i samorządów regionalnych. 

Porty lotnicze są zazwyczaj bardzo dobrze skomunikowane nie tylko z centrum miasta, w granicach administracyjnych, którego się znajdują, ale również z miastami i gminami ościennymi oraz dużymi ośrodkami z sąsiednich województw. Wszystko to dzięki integracji transportu lotniczego ze środkami transportu publicznego.

Polskie Porty Lotnicze S.A. współpracują z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami turystycznymi, aby gwarantować promocję i rozwój turystyki regionalnej. Lotniska to ważne czynniki we wsparciu rozwoju regionalnego: przyciągają inwestycje, turystów i wspierają działalność gospodarczą. Lotniska  generują miejsca pracy nie tylko w branży lotniczej, ale także w branży usług czy turystycznej, przez co też napędzają rozwój gospodarczy regionu. Według danych z raportu Aviation: Benefits Beyond Borders, branża lotnicza w Polsce w 2019 wygenerowała 165.000 miejsc pracy, z czego w samym lotnictwie – niecałe 30 proc. Reszta to miejsca pracy powstałe w turystyce – 30.000, oraz pośrednie i wyindukowane (łącznie 87.000).

Stabilne zatrudnienie na lotnisku znajdują specjaliści z branży lotniczej: od służb operacyjnych, służb utrzymania lotniska po pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obsługę pasażerów. Porty lotnicze to także rozwój sektora usług okołolotniczych: gastronomicznych, hotelowych czy transportowych. 

Lotniska często współpracują także z regionalnymi uczelniami, urzędami pracy – przy wsparciu portów lotniczych tworzone są klasy lotnicze, kierunki studiów. Kształcona jest kadra, która będzie mogła pracować w branży na całym świecie.

Z obecności lotnisk samorządy korzystają dodatkowo poprzez wpływy z podatków, co umożliwia inwestycje i podniesienie poziomu życia mieszkańców. Zwiększa się potencjał komunikacyjny regionu, mobilność mieszkańców, poprawia się zdolność inwestycyjna, co często sprzyja przyciąganiu kapitału oraz daje stabilny dostęp do europejskich rynków.

Lotniska regionalne są niezwykle ważnym elementem infrastruktury transportowej naszego kraju, dlatego istotne jest, aby samorządy lokalne i zarządzający portami byli partnerami, a nie konkurentami.Skip to content