Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Transformacja ciepłownictwa w Polsce

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Veolia term buduje nową energetyczną rzeczywistość i do 2030 roku chce całkowicie odejść od spalania węgla.

Perspektywa energetyczno-klimatyczna UE zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez dekarbonizacji, a czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie go jest także wdrażanie zapisów Europejskiego Zielonego Ładu, zakładającego przejście na niskoemisyjną gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ). Te ambitne, ale niezbędne cele rodzą szereg wyzwań przed firmami z branży ciepłowniczej oraz samorządami.

Veolia Term od 3 lat realizuje priorytetowe zadania:

  • dekarbonizację własnych aktywów węglowych
  • realizację wizji transformacji ekologicznej do 2030 r.  

Veolia term rozpoczęła transformację miksu energetycznego od budowy efektywnych systemów energetycznych, którą planuje zakończyć w 2027 r. Najważniejszą rolę odgrywać będzie gaz jako paliwo przejściowe. Grupa planuje również rozwijać rozwiązania oparte o biomasę, budowę zakładów odzysku energii (ZOE) z pre-RDF, a także wykorzystywać systemy małej kogeneracji czy stosować pompy ciepła. Analizowane są także projekty odzysku ciepła z procesów produkcji w przemyśle.

Plan Grupy zakłada zero węgla w 2030 r. Wówczas udział paliw w łącznej produkcji energii elektrycznej i ciepła w Veolia term będzie następujący: gaz (w tym na potrzeby jednostek kogeneracyjnych), biomasa, pre-RDF i olej lekki. Z kolei projekty innowacyjne całej Grupy zorientowane są wokół technologii opartych o wodór i biometan.

Rosnące ceny zagospodarowania odpadów i wciąż niewystarczająca liczba zakładów odzysku to jeden z problemów, wobec których stają samorządy. Odpowiedzią na te wyzwania jest realizacja projektów ZOE. Pozwalają one lokalne zagospodarowywać odpady, przyczyniając się do ograniczania kosztów ich transportu i związanej z nim emisji. ZOE wpływają na stabilizację lokalnych cen ciepła, dzięki częściowemu uniezależnieniu od zewnętrznych dostaw surowców. A w kontekście środowiskowym pozwalają na redukcję zużycia paliw kopalnych i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiskach.

Veolia term chce być partnerem pierwszego wyboru dla małych i średnich miast w procesach ich transformacji energetycznej. Od 2019 r. realizuje projekty ograniczające udział węgla w miksie energetycznym m.in. w Szczytnie, Chrzanowie , Przasnyszu czy Tarnowskich Górach. Działania te niebawem przyniosą wymierne efekty. W Miasteczku Śląskim przyłączono do sieci ciepłowniczej 150 domów, które są ogrzewane dzięki odzyskowi ciepła poprodukcyjnego z huty cynku.

Veolia term ma plan na realną zmianę systemu ciepłownictwa w Polsce i zaprasza partnerów z samorządu, przemysłu i biznesu do współpracy przy transformacji energetycznej.    

Skip to content