Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Czwartkowe Forum SGH: Kultura organizacyjna nastawiona na innowacje

Najnowsze informacje

21 marca 2024 r. o godz. 14.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji pt. „Kultura organizacyjna nastawiona na innowacje” udział wzięli Róża Szafranek, Założycielka HR Hints oraz dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH Kierownik Zakładu Strategii Personalnych, przewodniczący Rady Programowej Kierunku HR Biznes Partner (HR BP).

Kultura organizacyjna to nie owocowe czwartki. Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu przez innowacyjne firmy. Tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom wymaga promowania kreatywności. Alphabet, konglomerat będący właścicielem Google, znany jest z promowania kreatywności poprzez 20% czasu pracy, który pracownicy mogą przeznaczyć na rozwijanie własnych projektów. Promowanie kreatywności wymaga jednak kultury akceptacji ryzyka i postrzegania porażki jako nieodłącznego elementu procesu innowacyjnego. W takich warunkach możliwe jest tworzenie środowiska, które sprzyja eksperymentowaniu, rozwojowi nowych pomysłów i budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach.

Prowadzący Bartosz Majewski rozpoczął od pytania o to czy kultura organizacyjna może sprzyjać innowacjom?

Tak może i powinna – wskazała Róża Szafranek. Z jednej strony uznajemy, że kultura organizacyjna powinna być „miła” i jest rozumiana przez większość przedsiębiorców jako atmosferę. W rzeczywistości kultura organizacyjna stanowi standaryzację obszaru pracy. Kultura organizacyjna służy zwiększaniu efektywności. 

Z każdym rokiem przybywa nam definicji kultur organizacyjnych, jednak wszystkie opierają się na jednym fundamencie – wartości. Z tych wartości biorą się wzorce zachowań. Kluczowe są normy, czyli sposoby realizacji wartości. Pracowników integrujemy wokół wartości a sposobem ich realizacji są normy – dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH Kierownik Zakładu Strategii Personalnych

Które elementy kultur organizacyjnych sprzyjają innowacjom?

Z perspektywy typowo europejsko-amerykańskich firm o wielkości do 500 osób innowacyjności sprzyja zdolność pracy z informacją zwrotną czy zdolność do zmiany kierunku biznesowego. Kluczowe jest uczynienie zdolności do zmieniania kierunku wielokrotnie. W organizacjach panuje ogromna niechęć do standaryzowania pojęć. W ramach metaanaliz jako wiodące wyróżnia się zespoły oparte 3H hustlerzy, hakerzy i hipsterzy – Róża Szafranek, CEO HR Hints. 

W Polsce lat ’90 powstawało dużo firm innowacyjnych. Pytanie o to na ile człowiek czy system kształtuje potencjał innowacyjny? W ramach wiodących 10 gospodarek światowych wyróżniamy wiele kultur organizacyjnych. W przypadku kultur kolektywnych jak w Azji wiele zależy od lidera, podobnie w przypadku polskich firm rodzinnych. Są również kultury indywidualistyczne, które w większym stopniu sprzyjają innowacjom jak amerykańskie – dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH Kierownik Zakładu Strategii Personalnych

Jak angażować pracowników w innowacje?

Myślenie o innowacjach w naszej branży to przeszczepianie rozwiązań z różnych branży i znajdowanie dla nich nowych zastosowań. Zaangażowanie pracowników w innowacje powinno być rozpoczęte od mierzenia zadań stawianych przed pracownikami i następnie ich odbieranie. Poruszamy się w dużej mgle – zaznaczyła Róża Szafranek, CEO HR Hints. 

Wyróżniamy cztery sposoby angażowania. Po pierwsze emocje między pracownikami poprzez docenienie czy wyrażenie słownej zachęty do działania. Drugim typem są przedsiębiorstwa, w których zaangażowanie buduje się poprzez statusy i ich oznaki. Trzecim typem są przedsiębiorstwa gratyfikujące sprawność pracownika, premiujące za osiągane rezultaty. Wreszcie ostatnim typem są firmy, w których pracownicy są zaangażowani ze względu na wewnętrzne pobudki. 

Czy poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy sprzyja innowacjom?

Przy budowaniu organizacji, które tworzą nowe produkty bądź usługi główną różnicą są procesy. Jeśli procesy są dobrze ustrukturyzowane to zapewnia to duże bezpieczeństwo pracownikom. Kluczowa jest rola lidera w tych procesach. Zazwyczaj przy wielkości do 250 kluczowa jest rola założyciela, potem w przypadku większych struktur rośnie znaczenie dyrektorów poszczególnych obszarów – odpowiedziała Róża Szafranek, CEO HR Hints. 

Wszystko zależy od różnic kulturowych. Poczucie bezpieczeństwa jest różnie rozumiane. Są kultury gdzie ewentualna porażka nie oznaczała przegranej. 

Czy menadżerowie mają świadomość wagi kultury organizacyjnej? 

Świadomość polskich liderów w zakresie wagi kultury organizacyjnej jest wysoka. Zakładając działalność w Polsce byłam pewna, że nasi menadżerowie nie będą w stanie przyznać się do problemów związanych z aspektami ludzkimi. Okazało się, że liderzy mają świadomość deficytów – stwierdziła Róża Szafranek, CEO HR Hints. 

Mamy w Polsce niezwykle ciekawy moment, w którym obecnie trwa wiele procesów sukcesyjnych. Trudności w przeprowadzeniu tego procesu wskazują na ogromną personalną rolę lidera i właściciela. Wiele konfliktów z tym związanych zwiększa zrozumienie dla wagi kultury organizacyjnej i czynnika ludzkiego. W porównaniu z Wielką Brytanią, Polska jest w dobrym miejscu. Patrząc na obiektywne dane, co do ilości sporów prawnych związanych z nadużyciami, w Polsce mamy tych spraw dużo mniej. Dodatkowo polscy liderzy są w stanie powiedzieć że się na czymś nie znają.

Nawiązując do konfliktów o których mówiła Pani Róża. Podstawową kwestia jest zaufanie do lidera. Ono jest niezwykle ważne dla pracowników i przekonuje ich, że istnieje wspólnota w wyznawanych wartościach i spojrzeniu na otaczający świat – wskazał dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH Kierownik Zakładu Strategii Personalnych.

Czy różnica pokoleniowa jest dzisiaj rzeczywiście większa? 

Niekoniecznie. Zmieniło się raczej otoczenie i sposób postrzegania tych różnic. To też często dość osobiste odczucie, gdyż nasze postrzeganie świata zmienia się wraz z pełnioną rolą i wiekiem. Zrobiliśmy badania w SGH nad systemem wartości studentów. Było to powtórzenie badań sprzed 50 lat. Wtedy na pierwszym miejscu była rodzina, przyjaźń, patriotyzm, życie zgodne z zasadami religijnymi. Dziś dalej na pierwszym miejscu jest rodzina, przyjaźń. Nie ma większych zmian w fundamentach i wyznawanych wartościach – stwierdził dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH Kierownik Zakładu Strategii Personalnych.

Co najbardziej zaskoczyło w działalności związanej z zarządzaniem ludźmi w innych krajach? 

Zaskoczyło mnie to, że Polska jest w dobrym miejscu jeżeli chodzi o myślenie o kulturze organizacyjnej. Poziom rozumienia tego czym jest kultura organizacyjna w Polsce jest bardzo wysoki. Poziom problemów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa w krajach nordyckich czy Wielkiej Brytanii jest zaskakujący. Bądźmy dumni z tego jak wiele w naszej kulturze biznesowej zmieniło się w ciągu ostatnich lat. 

W spotkaniu udział wzięli: 

  • Róża Szafranek, CEO HR Hints. 
  • dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH Kierownik Zakładu Strategii Personalnych

Rozmowę poprowadził Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Spotkanie odbyło się w czwartek, 21 marca 2024 r. o godz. 14.00. Zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji i zadawania pytań ekspertom online, a także oglądania retransmisji na YouTube SGH.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, realizowany we współpracy z PAP Biznes, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na temat najbardziej istotnych kwestii ekonomicznych pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich skutków w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, a także w poszczególnych branżach, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: [email protected]

Skip to content