Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Czwartkowe Forum SGH: Kondycja polskich przedsiębiorstw i prognozy na przyszłość

Czwartkowe Forum SGH

22 grudnia o godz. 14.00 odbyła się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Tomasz Janik, Wiceprezes Zarządu DECCO S.A. oraz dr Mariusz Lipski, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.

Prowadzący Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH rozpoczął od pytania o przyczyny zmiany strategii w przedsiębiorstwach.

Dr Mariusz Lipski wskazał, że zaczynamy obserwować coraz większy wpływ inflacji na gospodarstwa domowe, widać to szczególnie w ostatnich badaniach BIK Info Monitora. W przypadku firm, które finansują swoją działalność długiem zewnętrznym oznacza to zdecydowany wzrost kosztów finansowania. Kluczowa będzie rola menadżerów umiejących dostrzegać czynniki ryzyka.

Tomasz Janik, Wiceprezes Zarządu DECCO S.A, zaznaczył, że pracując dla dużych firm zagranicznych dopiero od niedawna decydują się na wprowadzenie klauzul indeksacyjnych, również w branżach wrażliwych cenowo, gdzie aspekt ceny odgrywa kluczową rolę np.: w segmencie spedycyjnym. Okres wyższej inflacji będzie zmuszał do zmiany podejścia biznesowego.

Bardzo szybko zapomnieliśmy jak funkcjonowało się w okresie podwyższonej inflacji – podkreślał Dr Mariusz Lipski. Aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości biznesowej. W tej chwili przedsiębiorstwa jeszcze starają się przenieść wzrost kosztów na gospodarstwa domowe, które jeszcze są w stanie absorbować wzrost kosztów. Jednak przyszły rok będzie już związany ze znaczącym spowolnieniem, dobra, które nie są pierwszej potrzeby będą cieszyły się dużo mniejszym popytem. Z perspektywy dostępności finansowania zmierzamy w kierunku ograniczenia finansowania przez banki.

Czy przedsiębiorstwa są gotowe na ograniczenie finansowania przez sektor bankowy? – spytał prowadzący Bartosz Majewski

Banki decydują się na udzielnie kredytów obrotowych, ale coraz rzadziej kredytów inwestycyjnych odpowiedział Tomasz Janik. Obecnie konsumencie w Polsce mają lepsze nastroje niż choćby niemieccy sąsiedzi. Rynek pracy pozostaje silny. Z drugiej strony czynniki długoterminowe jak demografia będzie znacząco wpływała na poszczególne sektory jak budowlany. Potrzebujmy mądrej i wywarzonej stymulacji prowadzonej przez rząd.

Czy obecnie rząd w wystarczający sposób wspiera przedsiębiorców?

Jest kilka programów, które są dedykowane dla MŚP, jednak ostatnie lata nie wskazują na żadne przełomowe działania. Większe podmioty potrafią rozwijać działalność eksportową bez pomocy państwa. Obecnie 70% krajowego eksportu to Unia Europejska, warto kierunkować ustawodastwo, tak aby wspierać zmianę tych proporcji. Jedną z bardziej znaczących zmian jest wprowadzenie estońskiego CIT-u, który zachęca do kumulacji środków własnych – podkreślał  Tomasz Janik.

Każde rozwinięte państwo posiada w swoich strukturach agendy, które zajmują się wspieraniem eksportu, przed nami sporo do zrobienia – dopowiedział Dr Mariusz Lipski. Pandemia wskazała, że nie zawsze dostawcy z odległych zakątów są optymalnym wyborem, przede wszystkim ze względu na stabilność i ciągłość dostaw – to szansa dla krajowych przedsiębiorców.

W ramach tradycyjnie zadawanych pytań pomiędzy uczestnikami Prezes Tomasz Janik zadał pytanie Dr Mariusz Lipskiemu o to jaka jest obecnie perspektywa finansowania podmiotów z branży budowlanej. Nowe przedsiębiorstwa mają utrudnione zadanie, wszystko jednak zależy od modelu biznesowego oraz menadżerów zarządzających przedsiębiorcami.

Pytanie kierowane do Prezesa Tomasz Janik dotyczyło zarządzania płynnością przez przedsiębiorstwa. Obecnie jest to jeden z kluczowych wskaźników. Po pandemii wbrew pierwotnym obawom kondycja przedsiębiorców ogólnie jest lepsza, również za sprawą rządowego wsparcia.

Zapis spotkania dostępny jest na kanale SGH w serwisie YouTube. Zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: [email protected].

Skip to content