Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Wspólnie przeciwko Depresji: Inicjatywy Samorządu, Ministerstw i NGO dla zdrowia psychicznego Najmłodszych”

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje


Pod takim tytułem odbył się jeden z paneli dyskusyjnych IX Europejskiego Kongresu Samorządów.

Moderatorem panelu była Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Paneliści:

Damian Kupczyk, Prezes Zarządu, Czepczyński Family Foundation

Grzegorz Napieralski, Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksandra Lewandowska, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjna, Polska Federacja Szpitali

Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Współpraca samorządu, ministerstw i NGO jest kluczowa w przeciwdziałaniu depresji wśród dzieci. Mimo wielu działań podejmowanych przez instytucje, problem zdrowia psychicznego wśród najmłodszych wciąż narasta. W trakcie panelu prelegenci przedstawili swoje pomysły dotyczące systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałaniu wyzwaniom natury psychicznej u dzieci i młodzieży.

Panel dotyczący ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży rozpoczął się od rozważań dotyczących rozwiązań systemowych w polskiej psychiatrii dziecięcej. Według Aleksandry Lewandowskiej reprezentującej Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi mimo wielu starań podejmowanych przez władze specjaliści wciąż odchodzą z sektora państwowego do sektora prywatnego. Zdaniem panelistki konieczna musi być współpraca wielu ministerstw, samorządów i szkół by uchronić najmłodszych przed doświadczeniem kryzysu psychicznego. Krzysztof Klimosz  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zauważył, że dzieci przyjmowane na szpitalne oddziały ratunkowe świadczą o tym, że system ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych w naszym kraju „nie działa”. Dlatego zdaniem rozmówcy istotna jest profilaktyka i prewencja zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Mówiąc o prewencji głos zabrała Urszula Szybowicz z Fundacji Nie Widać Po Mnie, prezentując programy profilaktyczne o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży.

„To, co nam się też udało zrobić, to program polityki zdrowotnej. Naszym zadaniem jest znalezienie dzieci, które cierpią na depresję i wykonanie im rzetelnych badań psychologicznych a następnie kontakt do specjalisty i rozpoczęcie półrocznej terapii. Te dzieci bardzo dobrze reagują na te oddziaływania terapeutyczne” – twierdzi Szybowicz.

W trakcie rozmowy zwrócono też uwagę na dużą rolę szkoły w kształtowaniu dobrostanu dziecka. Damian Kupczyk z Czepczyński Family Foundation zdecydowanie podkreślił, że specjalistą w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci jest każdy nauczyciel. Szkoła jego zdaniem jest miejscem, w którym najmłodsi spędzają kilka godzin dziennie codziennie. Często jednak pedagodzy nie mają czasu na działania związane z profilaktyką i higieną psychiczną skupiając się na realizacji obowiązkowej podstawy programowej.

„Trzeba zacząć rozmawiać o tym, żeby w systemie szkolnictwa mówić też o kompetencjach niezbędnych w przyszłości do funkcjonowania, m.in. edukacja ekonomiczna, edukacja włączająca i wyposażanie dzieci w narzędzia radzenia sobie z emocjami i stresem” – stwierdził Kupczyk.

W imieniu polityków głos zabrał Grzegorz Napieralski, poseł na Sejm RP. Poinformował, że od 6 marca posłowie powołują specjalną podkomisję ds. zdrowia psychicznego. Wyraził nadzieję, że wypracowane w niej rozwiązania będą skutecznie wdrażane w zmiany ustawowe.

W ochronie zdrowia psychicznego dzieci duże znaczenie ma też dobrostan dorosłych. Aleksandra Lewandowska zauważyła, że wyraźny spadek nastroju u dorosłych przekłada się na złe samopoczucie najmłodszych. Urszula Szybowicz odnosząc się do kwestii uczuć stwierdziła, że w dzisiejszych czasach „nie jesteśmy w ogóle uważni na siebie i na drugiego człowieka”. Jej zdaniem powinniśmy tworzyć kampanie społeczne, przełamywać tabu i informować, że depresję tak jak inne choroby można wyleczyć, zaś dzieciom – zdaniem Damiana Kupczyka – należy przekazywać wiedzę w praktyce, by miały wrażliwość na otaczający je świat.

Partner panelu – Czepczyński Family Foundation

Skip to content