Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rozwój ekologiczny to zadanie dla samorządów

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

Temat ekologii jest tematem numer jeden dla samorządów, zwłaszcza po ogłoszeniu pakietu regulacji Fit For 55. M.in. z tego powodu tematy ekologiczne podejmowane były podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach (6-7.12), którego partnerem był Szczyt Klimatyczny TOGETAIR.

Przed Polską stoi duże wyzwanie gospodarcze i społeczne. Dołączając do „Fit For 55, czyli Gotowi na 55”, kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o 55% do 2030 roku. W perspektywie kilkudziesięciu lat, ma to pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej.
– Problematyka ta, to jeden z fundamentalnych elementów naszego dyskursu publicznego, społecznego, ponieważ zakres tych zmian będzie wyjątkowo duży – podkreśla Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomiczne. – W Polsce 70-80% ciepłownictwa to węgiel, trzeba od tego odjeść, ponieważ trzeba będzie płacić za emisję dwutlenku węgla. To jest problem, o którym nasze samorządy lokalne prawie w ogóle jeszcze na poważnie nie dyskutują. W jaki sposób doprowadzić sieć gazową, w jaki sposób zastąpić jedno paliwo drugim? To jest ogromne wyzwanie – wyjaśnia Berdychowski.

TOGETAIR ZACHĘCA SAMORZĄDOWCÓW DO UDZIAŁU W SZCZYCIE KLIMATYCZNYM
Szczyt Klimatyczny TOGETAIR objęty jest patronatem wszystkich 16 Marszałków Województw. To niezwykle ważne, aby przy kolejnej edycji włączyć również samorządowców do dyskusji nad ekorozwojem poszczególnych regionów oraz zmotywować do działania w walce o redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.
– Gorąco będziemy zachęcać samorządy: burmistrzów, prezydentów miast czy marszałków, żeby bardzo aktywnie brali udział podczas Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się 20-21-22 kwietnia, oraz żeby aktywnie tę wiedzę, którą mają, przekazywali naszym obywatelom za darmo w ramach Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego. To jest cel TOGETAIR, żebyśmy edukowali i przybliżali, jak w małych ojczyznach trzeba dopasowywać się do zmian związanych z ekologią, jakie są możliwości, ale też tłumaczyć, dlaczego niektóre rzeczy będą kosztowały drożej, dlaczego też takie rozwiązania, a nie inne – mówi Artur Beck, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei – TOGETAIR / Wiceprezydent Pracodawcy RP.

Artur Beck, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei – TOGETAIR / Wiceprezydent Pracodawcy RP.

Samorządowcy coraz chętniej rozmawiają o ekologii oraz znajdują rozwiązania wspomagające poprawę jakości środowiska.
– Widzimy, że świadomość jest coraz większa, ale i potrzeba jest coraz większa, bo na tych ludziach, na włodarzach miejskich czy gminnych, czy włodarzach starostw, leży coraz większa odpowiedzialność i presja społeczna. Są świadomi tego, ze muszą dokonywać tych zmian. Z jednej strony muszą walczyć o kwestie związane z finansowaniem, z drugiej strony jest też przestrzeń legislacyjna, która musi być dopasowywana do ich możliwości, do ich potrzeb – tłumaczy Beck.

Obok wsparcia finansowego należy zadbać o właściwą edukację ekologiczną społeczeństwa. Jest to jeden z głównych celów Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, którego realizacja pozwoli na to, aby rozwój ekologiczny obrał właściwe tory.

Źródło:

Skip to content