VI Europejski Kongres Samorządów

Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy

Karpacz, 9 – 11 grudnia 2020 roku


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

VI Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie trzynaście ścieżek tematycznych obejmujących ponad 130 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

Data i miejsce:

 • 9-11 grudnia 2020 roku
 • Hotel Gołębiewski, ul. Karkonoska 14, Karpacz

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce:

Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów zostanie zaprezentowany III Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z tym, jak wyglądał on przed rokiem.

II Ranking Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Sesja plenarna
 • Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Gala wręczenia nagród
 • Bankiet
Dzień 2:
 • Bloki programowe
 • Dyskusje panelowe
 • Warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Sesja plenarna
 • Koktajl

Założenia programowe:

Program Kongresu będzie realizowany w 13 ścieżkach tematycznych:
 • Współpraca międzynarodowa
 • Środowisko
 • Innowacje
 • Media
 • Infrastruktura
 • Rozwój
 • Finanse
 • Społeczeństwo
 • Zdrowie
 • Biznes i Zarządzanie
 • Gospodarka
 • Inwestycje
 • Polityka

                                                                     Folder Europejskiego Kongresu Samorządów:

Goście Kongresu:

Około 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugi etap rejestracji to rezerwacja hotelowa oraz opłaty związane z organizacją pobytu na Kongresie.

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Miasto gospodarz: