Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

Zmniejszanie zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego regionów stanowią jeden z ważniejszych aspektów integracji kontynentu europejskiego. Jedną z dróg do tego celu jest wymiana transgraniczna wiedzy i wspólne projekty na rzecz wsparcia.

Tematyce tej jest poświęcony projekt grantowy, współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W jego ramach podczas 6. Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach odbyła się dyskusja, na temat wpływu współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji. W trakcie debaty były poruszone takie kwestie jak sposoby wsparcia współpracy transgranicznej w nowej perspektywie finansowej, metody eliminacji barier. Omówiono także narzędzia wspierające rozwój współpracy pomiędzy nauką, biznesem a władzami samorządowymi. 

Paneliści, a w szczególności Sekretarz Związku Miast i Gmin Regionu Południowoczeskiego (SMOJK) Miroslav Benes podkreślali, że ważnym zadaniem dla samorządów jest rozeznanie w funkcjonalności, walorach i problemach regionów sąsiedzkich, co pomoże lepiej skoordynować współprace i najwięcej z niej skorzystać. 

Jeden z najbardziej znanych i doświadczonych ekspertów ds. polsko-ukraińskich relacji gospodarczych Oleg Dubish zwrócił uwagę na to, że regiony wschodnie przechodzą reformę decentralizacji, co wiąże się z koniecznością inwentaryzacji umów partnerskich. To, z kolei, może przyczynić się do większej skuteczności współpracy dwustronnej. Jego zdaniem, regiony powinni tworzyć wspólne plany rozwoju gospodarczego i planowania przestrzennego. 

Silvio Moritz, Dyrektor Generalny ICU Investor Center Uckermark GmbH przedstawiciel powiatu Uckermark w kraju związkowym Brandenburgia, znajdującym się przy granicy z Polską, przedstawił przykłady projektów, które promują tożsamość regionu, efektywnie łącząc naukę i biznes.

Andriy Zablovskyi, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców Rady Ministrów Ukrainy i doradca ministerstwa cyfryzacji ds. AI zwrócił uwagę na znaczenie przeciwdziałania zagrożeniom, które dotyczą nie tylko Ukrainy i Polski, ale także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej takich jak ochrona klimatu czy zagrożenia hybrydowe i podkreślił rolę międzynarodowych stowarzyszeń startapowych w rozwoju innowacji transgranicznych.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przedstawił punkt widzenia regionu, który ma bardzo różne doświadczenia we współpracy z sąsiadami. Z jednej strony, region ma bardzo pozytywne przykłady współpracy z Litwą (wzajemne inwestycje, rozwój przedsiębiorczości, brak barier w przepływie towarów i kapitału), a z drugiej – ochłodzenie relacji z Białorusią i Rosją i zakłócenie współpracy przez bariery polityczne. Prezydent również wyraził zdanie, że współpraca transgraniczna nie koniecznie powinna dotyczyć tylko regionów ze sobą sąsiadujących. Region ma bardzo pozytywne i ciągle rozwijające kontakty z Ukrainą, której obywatele mieszkają w Suwałkach, a polscy przedsiębiorcy zakładają firmy w różnych obwodach Ukrainy, nawet bardzo oddalonych od UE.

Profesor Wojciech Kotowicz ocenił główne czynniki, które decydują przy wyborze miejsca inwestycji, wśród których wymienił m. in. wykwalifikowaną siłę roboczą, efektywną działalność instytutów badawczych, infrastrukturę, pozytywny klimat dla działalności gospodarczej i tworzenie kultury dla innowacji. 

Zdaniem uczestników dyskusji to wspólne projekty mogą pomóc administracji publicznej, biznesu i nauce sprzyjać rozpowszechnieniu innowacyjności oraz realizować wspólne wizje współpracy transgranicznej.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Skip to content