Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Inwestycje są jednym z kluczowych czynników wypływających na rozwój miast. Jak wykorzystać potencjał inwestycyjny miast i regionów?

Justyna Weber, radna Monachium.

Jednym z ponad 70 paneli jakie odbywały się podczas 6. Europejskiego Kongresu Samorządów był panel Invest in Region! – jak wykorzystać potencjał inwestycyjny miast i regionów? Inwestycje są jednym z kluczowych czynników wypływających na rozwój miast. Ponadto o wyborze regionu pod inwestycje decyduje nie tylko lokalizacja ale atrakcyjność regionu, w tym poziom życia jego mieszkańców czy rozwinięta infrastruktura transportowa, wodna a także ośrodki akademickie. Te i inne wskaźniki decydujące o wyborze miejsca przez inwestora, omawiane były podczas powyższego panelu.

Na początku dyskusji Pani Justyna Weber, radna z Monachium stwierdziła, iż Monachium bardzo wspiera inwestycje tak w mieście jak i regionie Bawaria, poprzez tworzenie odpowiedniego klimatu i rozwiązania prawno-logistyczne dla potencjalnie zainteresowanych m.in. biura obsługi inwestora. Moderator Marcin Prynda, Prezes Kapitału Polskiego na początku dyskusji dopytywał się o skuteczne sposoby przyciągania inwestycji przez samorządowców, jako przykład podając inwestycje Mercedesa w Jaworze. Burmistrz Miasta Jawor Emilian Bera mówił z kolei o dużej ilości prac jaka musiała być wykonana przed pozyskaniem inwestora. Rynek pracy według niego postrzegany jest już regionalnie przez inwestora, a nie tylko z perspektywy pojedynczych miast czy miejscowości. Ważnym aspektem jest właśnie poprawa infrastruktury ogólnej dla pozyskania inwestora. Emilian Bera podkreślił także wpływ funduszy unijnych i współpracy w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Dodał także iż „dywersyfikacja w postaci mniejszych stref ekonomicznych jest istotna w kwestiach inwestycyjnych”. Głos zabrał także Andrzej Kail z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podkreślił znaczenie wykształcenia i doświadczenia urzędnika i jego pracy z obywatelem, jako pierwszego etapu do przyciągania inwestycji. Według A. Kaila Biuro Obsługi Inwestora powinna posiadać każda gmina w Polsce. Roman Matys Przewodniczący Biura Inwestycji Międzynarodowych z Ukrainy zwrócił z kolei uwagę na wpływ małych lokalności na przyciąganie inwestycji oraz zatrzymanie w mieście pracowników którzy przeszli na pracę zdalną w związku z pandemią. Na koniec dyskusji głos zabrał Janos Adam Karacsony z Europejskiego Komitetu Regionów wskazał na istotność sposobu rozdzielenia środków pieniężnych z UE dla regionów. W tym kontekście podał przykład regionów otaczających Budapeszt, których administracyjne oddzielenie od stolicy spowodowało pozyskanie większych funduszy na rozwój. W podsumowaniu rozmowy Justyna Weber wskazała, iż bardzo ważne jest podejście społeczności i przedstawicieli samorządów do inwestora w efektywnym przyciąganiu inwestycji. Emilian Bera stwierdził, że bez dobrej kooperacji i współpracy pomiędzy instytucjami nie można mówić o trwałym rozwoju i przyciąganiu inwestycji przez regiony.

Skip to content