Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Lokalność w gospodarce i turystyce jako marka i sposób na rozwój

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

Blok tematyczny pt. „Lokalność w gospodarce i turystyce jako marka i sposób na rozwój” odbył się 7 grudnia 2021 r. podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Blok podzielony był na prezentację poprowadzoną przez Piotra Łysonia, Dyrektora Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny oraz panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Piotr Jakubowski, Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, Polska, Jacek Wiśniowski, Burmistrz, Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, Bartosz Romowicz, Burmistrz, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Niclas Fjellström, Koordynator ds. międzynarodowych, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, Witalij Fedoriw, Zastępca Mera, Rada Miejska m. Iwano-Frankiwsk. Panel moderował Leszek Zegzda, Koordynator ds. Opracowania Strategii Turystyki Województwa Małopolskiego, Małopolska Organizacja Turystyczna.

Podczas prezentacji pt. Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia, Dyrektor Piotr Łysoń rozróżnił walory regionów na następujące: przyrodnicze, biznesowe oraz turystyczne. Jak pokazują badania, do wysokich wyników poszczególnych powiatów przyczyniają się takie ośrodki jak np. sanatoria, na co wskazuje przykład Kołobrzegu.

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny dotyczący promocji regionów pod kątem turystycznym i wpływu takich działań na rozwój poszczególnych gmin. Taka promocja zyskała na znaczeniu w ciągu dwóch ostatnich lat, gdy w związku z pandemią dużym zainteresowaniem cieszyła się turystyka wewnątrzkrajowa. Jako przykład efektywnej promocji regionu podano Skandynawie, która często promuję się jako region, a nie poszczególne kraje. Potwierdził to Niclas Fjellström, reprezentujący Szwecję, który opowiadał o strategii Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, polegającej na promowaniu pojedynczej marki lokalnej w skali całej Europy lub nawet globalnie.

Tego typu działania poparli także burmistrzowie Mikołajek oraz Lidzbarku Warmińskiego. Mówili oni oczywiści o rozwoju każdego z miast we własnym zakresie, pod względem infrastruktury, atrakcji turystycznych, sportowych, itd., lecz podkreślili oni wagę komplementarnych działań w obrębie całego regionu Warmii i Mazur. Połączenie sił umożliwia promocje regionu nie tylko w Polsce, ale także podczas wydarzeń zagranicznych. Dodatkowo, powstało stowarzyszenie Morze, Góry i Mazury, które promuje nie poszczególne regiony, a Polskę jako całość, co umożliwia przyciągnięcie zainteresowania z zagranicy.

Kolejnym aspektem, na który uwagę zwrócił Burmistrz Ustrzyk Dolnych, jest zachęcenie do danego pomysłu na promocje regionu pozostałych przedstawicieli gmin. Jest to szczególnie ważne ze względu na fundusze przysługujące każdej gminie na jej promocje, które mogłyby być wykorzystane znacznie efektywniej przy połączeniu funduszy z co najmniej kilku gmin. Jednym z pomysłów na promocję regionu Bieszczad, który wymagałby szerszych nakładów finansowych, jest stworzenie mapy turystycznej z punktami turystycznymi Bieszczad, do których turystów dowiozłyby samochody hybrydowe, które turyści mogliby wypożyczać po dojeździe od bazy noclegowej w Bieszczadach.

Ze strony zagranicznej wypowiedział się także przedstawiciel Ukrainy, Witalij Fedoriw, który zaprezentował lokalne walory swojego regionu, coraz bardziej zyskujące na popularności.

Skip to content