Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Patriotyzm lokalny w gospodarce. Czy biznes regionalny może być alternatywą względem wielkich przedsiębiorstw?

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

Podczas 6. Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach dużym zainteresowaniem cieszył się panel Patriotyzm lokalny w gospodarce. Czy biznes regionalny może być alternatywą względem wielkich przedsiębiorstw? Lokalny biznes w ostatnich latach spotyka się z wieloma przeszkodami na drodze szybkiego rozwoju. Konkurencja na regionalnych rynkach, małych przedsiębiorstw z międzynarodowymi korporacjami bywa bardzo trudna. Często jednak to lokalne biznesy oferują ciekawsze i bardziej innowacyjne rozwiązania które przyczyniają się do lepszego rozwoju gospodarki regionalnej. Goście uczestniczący w panelu odpowiadali m.in. na takie zagadnienia jak promocja lokalnych przedsiębiorców a konkurencja z wielkimi graczami czy opłacalność lokalnego patriotyzmu w gospodarce.

Ewa Daniela Burdon, Prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej, zwróciła uwagę, iż problemem jest brak słuchania lokalnych społeczności i pragmatyzmu w promowaniu produktów lokalnych. Zaprezentowała także różnice w podejściu władz i biznesu do lokalnych produktów w Polsce i Norwegi. Prezes Zarządu Ekoinbud Tomasz Balcerowski podkreślił siłę znaczenia lokalnych i narodowych produktów oraz działanie mające na celu wspieranie takich dóbr. Ważne jest również z punktu widzenia sektora MŚP pomoc prawna poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne wprowadzane przez lokalne władze.

Profesor Fabrico Zucca, reprezentujący Uniwersytet Bocconi, wspomniał, iż gospodarki nie da się rozwijać nie tworząc wartości w postaci nowych produktów, produkowanych przez lokalne społeczności. Wyzwaniem jest także podejmowanie odpowiedzialnych decyzji konsumencki podczas wyboru szerokiej gamy lokalnych wyrobów. Według F. Zucca lokalny patriota gospodarczy najpierw powinien nabywać lokalne, regionalne produkty, a w kolejnych etapach konsumpcji kierować swoje środki finansowe na krajowych znanych producentów.

Prezes Burdon podkreśliła także świadomy wybór produktów jako swoistą definicje patriotyzmu gospodarczego. Jest to przede wszystkim wspieranie krajowej gospodarki, odprowadzanie podatków a przez to budowanie dobrobytu swojego państwa. 

Profesor Zucca, zwrócił uwagę na znaczenie jakości w  lokalnych produktach,  które tylko tak mogą rywalizować na scenie krajowej i międzynarodowej. Czynnikiem decydującym o zakupie produktu nie jest tylkopochodzenia ale jakość i wyróżnienie danego produktu na tle produktów konkurencyjnych.

Prezes Balcerowski podczas swojej wypowiedzi odnosząc się do pytania moderatora Mariusza Jana- Radło z SGH o wpływ cen na decyzje konsumenckie, stwierdził iż nie jest to kwestia determinująca zakup przez klientów danego produktu, a coraz częściej polski konsument stawia na jakość danego wyrobu. Według T.Balcerowskiego szkolenia kadr i dążenie do rozwoju firmy powinno przyświecać wszystkich krajowym przedsiębiorcom bez względu na ich rozmiar.

W podsumowaniu dyskusji wszyscy paneliści zgodzili się co do istotności wspierania lokalnych przedsiębiorców w konkurencji ze światowymi korporacjami, oraz podkreślili znacznie patriotyzmu gospodarczego w rozwoju pańtwa.

Prezes Ewa Danela Burdon podsumowała na koniec patriotyzm gospodarczy trzema słowami: „Solidarność, Duma i Działanie”.

Skip to content