Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Czwartkowe Forum SGH: Cyfryzacja i ryzyka stojące przed sektorem bankowym w Polsce

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

W czwartek 9 grudnia o godz. 14.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Zbigniew Jagiełło, członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności i laureat Nagrody Gospodarczej SGH, oraz Marek Lusztyn wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem w mBank, Instytut Bankowości SGH.

Kolejna rozmowa w ramach Czwartkowego Forum SGH to spotkanie z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH. Zbigniew Jagiełło przez 12 lat pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Banku Polskiego. Jest również pomysłodawcą systemu mobilnych płatności BLIK, w którego radzie nadzorczej obecnie zasiada. Jego rozmówcą będzie dr Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku i adiuntk w Instytucie Bankowości SGH. Porozmawiamy o cyfryzacji polskiego sektora bankowego i poziomie jego otwartości na innowacje. W Polsce już ponad 10 mln użytkowników korzysta z BLIK-a, a skłonność do płatności bezgotówkowych stale rośnie. Tematem będą również wyzwania stojące przed sektorem banowym. Na ile ryzyko związane z kredytami hipotecznymi czy rozpędzoną inflacją zagraża stabilności sektora? W jaki sposób banki w Polsce mogą ograniczać ryzyko korzystając jednocześnie ze zwiększonego popytu na kredyty hipoteczne?

Piotr Rożek, zastępca Redaktora Naczelnego PAP Biznes rozpoczął od pytania o największe ryzyka przed którymi stoi krajowy sektor bankowy?

Przy obecnych realiach, głównym celem NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w kraju równolegle i w nawiązaniu do polityki prowadzonej przez Europejski Bank Centralny – podkreślał Zbigniew Jagiełło.

Patrząc na stosunek stóp procentowych do inflacji, Polska dalej ma jedne z najwyższych ujemnych stóp procentowych wśród krajowych OECD. Obecnie, przy uwzględnieniu inflacji stopa procentowa wynosi ok. -6%, co nie sprzyja długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu – wskazał – dr Marek Lusztyn,

Czy przychody banków z tytułu odsetkowego będą wyższe w 2022 w związku z podwyżką stóp?

Marek Lusztyn odpowiadając mówił, że oczekiwania stopa zwrotu jest niższa niż koszt kapitału w sektorze, co nie wpływa pozytywnie na stabilność sektora finansowego i ogranicza możliwość finansowania banków przez kapitał zagraniczny. W średnim terminie podwyżka stóp procentowych jest dobrą wiadomością, bo oznacza większe możliwości generowania kapitału.

Czy po podwyżkach stóp procentowych można spodziwać się wzrostu niespłacanych kredytów lub spadku popytu?

Musimy pamiętać, że żyjemy w rzeczywistości niskich stóp procentowych od zaledwie półtora roku. Zatem przy szacowanych obecnie wzrostach stóp oraz tych, które miały już miejsce nie spodziewamy się dynamicznego wzrostu niespłacalności kredytów – podkreślił dr Marek Lusztyn.

Zbigniew Jagiełło wskazał, że głównym ryzykiem dla spłacalności kredytów jest utrata przez kredytobiorców pracy. Obecnie natomiast nie zmagamy się z tym wyzwaniem, gdyż krajowa gospodarka dalej poszukuje rąk do pracy. Innym obszarem wymagającym uwagi jest jednak łatowość pozyskania środków spoza sektora bankowego – przede wszystkim szybko rozwijający się sektor usług buy now pay later, który pozwala skokowo zwiększać spiralę konsumpcji indywidualnej. W Polsce obecnie nie monitorujemy tego segmentu, to z kolei rodzi ryzyka.

Czy cyfrowe produkty i usługi oferowane przez banki spełniają potrzeby młodego pokolenia?

To pytanie jest postawione o 5 lat za późno. Przez ten okres instytucje finansowe straciły atrakcyjność z perspektywy przyszłych pracowników. Banki płacowo nie są w stanie konkurować ze spółkami technologicznymi i powinny postawić na akcjonariat pracowniczy, który ze względów mentalnościowych dalej nie jest rozpowszechniony – odpowiedział Zbigniew Jagiełło.

dr Marek Lusztyn wskazał, że polskie banki pod względem zaawanowania procesów technologicznych są dobrze pozycjonowane. Na zachodzie widać po strukturze udziału w rynku – tam firmy technolgoiczne coraz śmielej się rozpychają, ze względu na ociężałość i wiek infrastruktury. Ostatnim kanałem, który jest obsługiwany wyłącznie fizycznie jest kredyt hipoteczny. Kewstią czasu jest cyfryzacja procesu zawierania umowy kredytu hipotecznego. Prędkość tego procesu będzie uzależniona od dynamiki cyfryzacji pozostałych obszarów życia, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

W jaki sposób przez ostatnie dwa lata od wybuchu pandemii zmienił się sektora bankowy?

dr Marek Lusztyn akcentował, że sektor bankowy zdecydowanie się zmienił. Zarówno z perspektywy pracowników jak i pracodawców. Pierwszą ofiarą są placówki bankowe, które były zamykane na skutek migracji klientów do kanałów cyfrowych. Zmiana nawyków okzała się trwała, do zwiększonej ilości kontaktów już nie wrócimy, coraz częściej nasze problemy są rozwiązywane zdalnie. Kolejne lata będą dalej tylko nasilały ten trend.

Jaka przyszłość czeka BLIKa i jakich funkcjonalności możemy się spodziewać?

Zbigniew Jagiełło odpowiadając zaznaczył, że brakowało wcześniej działań mająych na celu propagowanie BLIKa jako standardu płatności również za granicą. Obecnie zgrany zarząd na czele z Dariuszem Mazurkiewiczem wskazuje, że dynamika rozwoju pozwala na implementacje kolejnych rozwiązanych w obszarze płatności mobilnych. Obecnie BLIKiem można płacić za granicą zbliżeniowo na całym świecie. Kwestią czasu jest rozpoczęcie działalności operacyjnej BLIKa za granicą.

W ramach tradycyjnie kierowanych pytań przez uczestników wzajemnie do siebie, Zbigniew Jagiełło spytał Marka Lusztyna o ostatni maraton. Marek Lusztyn przebiegł ostatni bieg podczas maratonu warszawskiego we wrześniu br. Prezes Lusztyn spytał o to czego życzy w 2022 r. pracownikom SGH i bankom?

To może być ważny rok, pełen wyzwań dla naszej gospodarki. Coraz bardziej niebezpieczne stają się wyzwania o charakterze światowym, w tym rywalizacji między wiodącymi gospodarkami światowymi. Coraz mocniej jest również kwestionowany paradygmat wzrostu gospodarczego. W tej sytuacji musimy zastanowić się nad dostosowaniem modelu społeczno-gospodarczego. Wszystkim natomiast warto życzyć podwyżki płac – odpowiedział Zbigniew Jagiełło

W spotkaniu udział wzięli:

· Zbigniew Jagiełło, członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności,

· dr Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem w mBank, Instytut Bankowości SGH.

Rozmowę poprowadził Piotr Rożek, zastępca Redaktora Naczelnego PAP Biznes.

Spotkanie odbyło się w czwartek, 9 grudnia o godz. 14.00, na kanale SGH w serwisie YouTube (link do spotkania). Zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: [email protected].

Skip to content