Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

O wyzwaniach w edukacji medycznej na I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023, Wąsowo)

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

Podczas pierwszego Forum Ochrony Zdrowia dużo miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym edukacji. Tematyka kształcenia kadr medycznych jest kluczowa. Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Edukacja medyczna – wyzwania” zwrócili uwagę na konieczność otwarcia się na rozmowy ze studentami i wsłuchiwania się w ich potrzeby oraz podjęcia działań skłaniających ich do pozostania w kraju. Jak zauważono wysokość wynagrodzenia nie jest już podstawowym czynnikiem decydującym o chęci migracji.

Moderator: Paulina Gumowska – Redaktorka Naczelna, rynekzdrowia.pl, Polska

Paneliści:

Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Beata Chełstowska – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Polska

Andrzej Fal – Profesor, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie , Polska

Zbigniew Gaciong – Rektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny , Polska

Ryszard Gellert – Dyrektor, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego , Polska

Janusz Świeczkowski-Feiz – Przewodniczący, Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych, Polska

Dzięki szerokiemu dostępowi do stypendiów, zagranicznych staży młodzi lekarze mogą porównać standardy i warunki pracy w poszczególnych krajach. Minister Piotr Bomber z dumą podkreślił, że nie odbiegamy znacząco od zachodnich krajów. Prof. Andrzej Fal zwrócił uwagę jednak na duże nierówności panujące w Polsce. Przedstawiciel Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie wskazał na duże kłopoty szpitali powiatowych. Czy młodzi ludzie równie chętnie będą stawiać tam swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej?

„Kluczowym aspektem dla młodych osób jest to, w jaki sposób będą traktowani” – tłumaczy prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – „oni chcą być traktowani podmiotowo, nie przedmiotowo. Dla nich przede wszystkim ważna jest przewidywalność własnych losów zawodowych. Rodzaj szpitala nie jest tu decydujący”. 

Szpitale uczące to jedne z najnowszych pomysłów. Taka instytucja miałaby możliwość kształcenia studentów od początku do końca ich wyksztalcenia zawodowego. W tej chwili o takim procesie decyduje dyrektor szpitala. „Musimy wykorzystać wszystkie możliwości jak najlepszego kształcenia lekarzy” – wtórowała prof. Beata Chełstowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „ważna jest możliwość praktyk wakacyjnych, które pozwalają dotknąć czegoś innego”.

Zmiany pokoleniowe i odmładzanie kadry medyków to aspekt poruszony przez Przewodniczącego Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. Janusz Świeczkowski-Feiz mówił o poszukiwaniach młodych medyków miejsc, które dają najlepszą możliwość rozwoju. Przeszkodą są również spotykane jeszcze praktyki uczenia się po zakończeniu studiów w ramach wolontariatu.

Paneliści z dumą powiedzieli, że systematycznie zwiększa się liczba medyków. Liczba uczelni kształcących pielęgniarki się podwoiła, wzrasta także atrakcyjność wynagrodzeń w tym zawodzie. Trwają prace nad uregulowaniem zawodów fizjoterapeuty oraz farmaceuty.  Dzięki podejmowanym wysiłkom całego środowiska wybór pielęgniarstwa, położnictwa, czy farmacji, ratownictwa, czy innych zawodów medycznych często jest pierwszym wyborem młodych ludzi. 

Skip to content