Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego

Forum Ekonomiczne Najnowsze informacje

Jedna z debat XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu była poświęcona budowaniu relacji instytucji kultury ze swoim otoczeniem.

Forum Ekonomiczne to dyskusje, warsztaty i wykłady dotyczące edukacji kulturalnej oraz roli kultury w rozwoju regionów. Wśród potwierdzonych paneli dyskusyjnych znajdą się m.in.:

Kultura i biznes. Rozwój kompetencji przyszłości
Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego
Dyrektor instytucji kultury – artysta czy menadżer?
Jak rozmawiać, żeby się porozumieć?
Marzenia i rzeczywistość. Dostęp do kultury w mniejszych miastach

Kultura w rozwoju regionalnym – praktyczne wskazówki i inspiracje

Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego

Instytucje kultury w coraz większym stopniu stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego w środowiskach lokalnych. Dzieje się tak zarówno w małych środowiskach jak i dużych miastach. Między innymi za sprawą takich programów jak np. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne domy, ośrodki i centra kultury w coraz bardziej świadomy sposób budują relacje ze swoim otoczeniem. Czy budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego powinno być misją instytucji kultury? Jaki wpływ na instytucję i jej interesariuszy może mieć takie podejście? Czy takie podejście grozi instrumentalizacją kultury?

Dyrektor instytucji kultury – artysta czy menadżer?

Pomimo specyficznej domeny działalności, instytucje kultury podlegają analogicznym prawom, jak inne organizacje sektora publicznego. Powoduje to, że zarówno organizatorzy, jak i lokalne społeczności coraz częściej i powszechniej oczekują od dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz kandydatów na dyrektorów kompetencji menedżerskich. Potrzebę posiadania i rozwijania kompetencji w tym zakresie dostrzegają także sami dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury. Czy jednak menedżerski model zarządzania instytucją kultury jest optymalny? Czy na czele instytucji artystycznych powinni stać menedżerowie? Jak godzić podejście menedżerskie z celami artystycznymi?

Marzenia i rzeczywistość. Dostęp do kultury w mniejszych miastach

Kultura dla miast ma ogromne znaczenie. Może być stymulatorem ich rozwoju. Służyć jako magnes przyciągający wysoko wykwalifikowany kapitał społeczny czy narzędzie wykorzystane do uatrakcyjnienia zdegradowanych obszarów. Kluczową rolę odgrywa też w życiu społeczności, szczególnie tej jej części, która chce rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jednak ograniczony dostęp do oferty kulturalnej i jej niedopasowanie niejednokrotnie sprawia, że potencjał ten pozostaje niewykorzystany. Tego rodzaju zmarnowane szanse pogłębiają i tak już trudną sytuację mniejszych miast zagrożonych m.in. wyludnieniem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content