Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Niekończąca się wojna

Bez kategorii

Oleg Chwatow

Niekończąca się wojna

  1. Fakty historyczne jako budulec mitologii narodowej
  2. Dzień Zwycięstwa 9 maj 1945
  3. Ślepe uliczki ustawodawstwa

Każdy naród buduje własną mitologię. Materiałem tych budowli służą fakty historyczne. Intensywność tworzenia takich mitologii świadczy o żywotności danego narodu, w sumie stanowi konieczny warunek jego istnienia jako podmiotu w historii. Może też być symptomem procesów dewiacyjnych, niszczących tkankę bytu narodowego, prowadzących do histerycznych drgań (a czasami wręcz drgawek) duszy narodu. Proszę wybaczyć autorowi romantyczną retorykę, ale skoro o sprawach narodowych mowa, to uważam, że nie ma lepszego języka niż język Romantyzmu, żeby o tych sprawach mówić.

Zwycięstwo narodów Związku Radzieckiego w Wielkiej wojnie Ojczyźnianej i bohaterstwo radzieckiego żołnierza jest faktem (trzeba jednak pamiętać, że tak samo faktem pozostaje ogrom ludzkiej tragedii i ludożerczość cywilnych i wojskowych władz Związku Radzieckiego). Wybór 9 maja 1945 jako jednej z głównych cegieł budowli samoświadomości współczesnej Rosji jest ze wszech miar uzasadniony. Data ta zawiera szereg sensów koniecznych do narodowego stawania się (a nie możemy zapominać o tym, że Federacja Rosyjska jest bardzo młodym tworem znajdującym się w stadium aktywnego kształtowania się). Odnajdziemy tutaj możliwość historycznej kontynuacji i nawiązania do poprzednich etapów historycznych, udział w kluczowych wydarzeniach historii światowej, patos heroicznej walki. Natomiast czasami zapomina się o tym, że jest to data zakończenia wojny. Co prowadzi do nadużyć, przede wszystkim zmniejszających efektywność zastosowania daty.

Otóż INTERFAX.RU powiadamia nas o tym, że dnia 16 czerwca 2021 roku Duma Państwowa uchwaliła nowelizacje kilku ustaw zaliczając wizerunki i wystąpienia kierownictwa organizacji i ruchów, uznanych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy za przestępcze, do materiałów ekstremistycznych i zakazując ich publicznej prezentacji.

Dokument zalicza do materiałów ekstremistycznych wystąpienia i wizerunki kierownictwa grup, organizacji lub ruchów, które wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norynberdze zostały uznane za przestępcze, jak również kierownictwo innych organizacji, które współpracowało z takimi skazanymi grupami (na przykład dowódca walczącej po stronie niemieckiej Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej generał Andrej Własow).

Odpowiednie poprawki zostały wprowadzone do ustawy „O przeciwdziałaniu działalności ekstremistycznej” czyli bardzo ważnego instrumentu prawnego dającego możliwość regulacji bardzo wielu sfer życia i przewidującego bardzo wysokie kary.

Nowelizacja dotknęła też ustawy „O utrwaleniu Zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”. Z ustawodawczą inicjatywą wystąpiła grupa deputowanych Dumy Państwowej na czele z przewodniczącymi parlamentarnych komisji ds. kultury i bezpieczeństwa. Według jednego z deputowanych impulsem dla projektu ustawy stała się wiadomość o pojawieniu się w sprzedaży koszuli z portretem Hitlera w jednym z moskiewskich sklepów. Na początku lata 2020 o „propagującej nazizm” części garderoby opowiedziano na jednym z centralnych kanałów telewizyjnych. Po audycji Komitet Śledczy zaczął sprawdzać sklep.

Zakaz prezentacji symboliki nazistowskiej jest obecny w rosyjskim ustawodawstwie od początku lat 2000. Na początku 2020 roku, w przeddzień 75 rocznicy Zwycięstwa, do projektu ustawy zostały wprowadzone zmiany, pozwalające wykorzystywać symbole nazistowskie do „kształtowania negatywnego stosunku do ideologii nazizmu oraz przy braku oznak propagandy lub usprawiedliwienia nazizmu”.

Przy odrobinie fantazji można byłoby z omawianych dokumentów wywnioskować, że w Rosji istnieje rozbudowane podziemie zwolenników Hitlera oraz miliony Rosjan marzą o tym, żeby publicznie oddawać hołd pamięci liderów Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. Groteskowość omawianych nowelizacji nie służy idei Święta Dnia Zwycięstwa. Żeby móc w pełni wykorzystać potencjał tej daty trzeba jednak pamiętać, że tego dnia świętujemy dzień zakończenia wojny i nie próbować wypełniać przestrzeń polityczną straszakami fałszującymi rzeczywistość.

https://jewish.ru/ru/news/articles/196657/?fbclid=IwAR0Pv50EsWSA9bhJUFCHTVlOo2qzEQLoisF8mDCzhmYDoWEujhDtuMCPE0o

Комитет ГД одобрил запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов — Российская газета (rg.ru)

Госдума запретила публичный показ изображений глав организаций, осужденных в Нюрнберге (interfax.ru)

Skip to content