Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Elektryfikacja i dekarbonizacja gospodarki

Wypowiedź ekspercka

Transformacja energetyczna to wyzwanie wymagające działania. Dekarbonizacja i bezpieczeństwo energetyczne powinny zajmować wiodące miejsce w strategiach i rozwiązaniach kształtowanych przez państwa i producentów energii, aby zapewnić systemowi elektroenergetycznemu niezależność, stabilność i przystępność cenową wytwarzanych mocy.

Ostatnie dwa lata jeszcze mocniej pokazały, że transformacja energetyczna to wyzwanie wymagające niezwłocznego działania. Dekarbonizacja i bezpieczeństwo energetyczne powinny zajmować wiodące miejsce w strategiach i rozwiązaniach wspólnie kształtowanych przez państwa i producentów energii, aby zapewnić systemowi elektroenergetycznemu niezależność, stabilność i przystępność cenową wytwarzanych mocy. Elektryfikacja i dekarbonizacja gospodarki wymaga systemowego i kompleksowego spojrzenia na technologie wytwórcze i ich strukturę w miksie jako synergiczną całość.

Inwestycje wymagane do osiągnięcia ambitnych celów stawianych w obszarze transformacji energetycznej są ogromne, jednak zaniechanie działań w ich kierunku stanowiłby dla nas wszystkich jeszcze większy koszt w przyszłości. Walka ze zmianami klimatycznymi powinna stać się realnym i globalnym priorytetem wymagającym międzynarodowej współpracy, zobowiązań na poziomach krajowych oraz spójnych ram politycznych i regulacyjnych.

Odnawialne źródła energii są obecnie najszybciej rozwijającym się źródłem nowych mocy. Wzrost ten napędzany jest wieloma czynnikami – coraz większą świadomością społeczną, spadkiem kosztów, postępem technologii czy systemami wsparcia inwestycji w OZE. Jednak pomimo dynamicznego wzrostu mocy z wiatru i słońca w ostatnich latach, nie następuje on w tempie i skali niezbędnej do dekarbonizacji sektora energetyki i osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Według IEA, biorąc pod uwagę czas potrzebny na realizację projektów odnawialnych źródeł energii i wdrożenie ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej, przejście z węgla na gaz stanowi potencjalnie szansę na szybsze osiągnięcie zakładanych poziomów redukcji emisji. Strategiczne przyspieszenie i równoległe wdrażanie odnawialnych źródeł energii oraz mocy gazowych może odmienić trajektorię zmian klimatycznych, zapewniając systemowi elastyczność, niezawodność i wydajność, przy jednoczesnym dalszym rozwijaniu technologii o niskiej lub niemal zerowej emisji dwutlenku węgla.

GE Vernova swoim portfolio obejmującym odnawialne źródła energii, technologię gazową, energię jądrową, sieciową i cyfrową, szerokiemu spektrum wytwarzania i dystrybucji energii, wspiera cele Polski i Europy w zakresie transformacji energetycznej. Prowadzi działania
na rzecz bezpiecznych i niedrogich dostaw energii oraz dekarbonizacji zarówno sektora energetycznego, jak i przemysłowego.

Skip to content