Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Samorząd motorem rozwoju gospodarczego regionu [RELACJA]

Forum Europa-Ukraina

Lokalne władze odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju i regionu. Pozyskują i zarządzają przyznawanymi z EU środkami finansowymi, funduszami z budżetu centralnego. Podejmują decyzje bezpośrednio przekładające na dobrobyt mieszkańców. Jak skutecznie zarządzać regionem i zapewnić mu dynamiczny rozwój?

W dyskusji udział wzięli: przewodnicząca Wołyńskiej Rady Obwodowej – Iryna Vakhovych, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Samorządu Lokalnego Serbii – Ivan Bošnjak, deputowany Tarnopolskiej Rady Obwodowej – Stepan Barna, wicemarszałek województwa lubelskiego – Zbigniew WojciechowskiEmilio D’Alessio – rzecznik Coordinamento Agende 21 Locali Italiane i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cyprys.

Konferencja była okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego rozwoju w kontekście długotrwałych relacji gospodarczych. Ważną częścią merytoryczną było przedstawienie roli samorządów jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej.

Wszyscy rozmówcy jednomyślnie zgodzili się co do tego, że rozwój regionów to rozwój państw, bowiem samorząd terytorialny odgrywa istotną rolę w polityce gospodarczej państwa.

Przewodnicząca Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryna Vakhovych zaprezentowała uczestnikom osiągnięcia wynikające ze współpracy transgranicznej, podkreślając pozytywne aspekty dotychczasowego doświadczenia, ale też wyzwania stojące przed samorządami. Jednym z nich jest wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej, czego efektem powinna być poprawa spójności komunikacyjnej regionu transgranicznego, wyrażająca się znaczącym i trwałym skróceniem czasu przekraczania granicy. Kolejnym i równie ważnym obszarem wymagającym odpowiednich nakładów jest – według Iryny Vakhovych – szeroko rozumiany obszar turystyki, rekreacji, i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji zamku Radziwiłłów w Ołyce.

Marszałek Wojciechowski przedstawił historię reform i rolę samorządu w Polsce, podkreślając pozytywne aspekty trzydziestoletniego doświadczenia, ale też wyzwania stojące przed samorządami. Zwrócił szczególną uwagę na rolę województwa w pozyskiwaniu środków unijnych, ale także w kreowaniu polityki UE w tym zakresie. Środki pozyskane z Unii Europejskiej mają bowiem realne przełożenie na współpracę województwa lubelskiego z partnerami z Ukrainy.

Przewodniczący Stepan Barna i Emilio D’Alessio zwrócili uwagę – podobnie jak pozostali rozmówcy – na to, że perspektywą dla naszych regionów, która pozwoli zbilansować rozwój regionów w Europie jest współpraca transgraniczna. Barna zaznaczył także, że wymiana towarowa obwodu tarnopolskiego z Polską stanowi prawie połowę ogólnej wymiany towarowej regionu. Wyraził nadzieję na dalsze polskie inwestycje.

Ivan Bošnjak  podkreślił dodatkowo pro-obywatelski charakter współpracy, poprzez wdrożenie ogólnodostępnych, nowoczesnych form komunikacji z mieszkańcami. Rozwój e-administracji jest tego przykładem.

W ślad za pozostałymi rozmówcami –  Jerzy Cypryś – dodał, że polityka rozwoju regionalnego jest zjawiskiem, które trwa i należy zrobić wszystko by w pełni wykorzystać jej potencjał: – To pociąg, który już wyruszył i nie można go zatrzymywać!

Skip to content