Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje Wypowiedź ekspercka

Stojąc u progu 9. edycji Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, cieszę się, że ponownie po raz 4. będziemy gościć to prestiżowe wydarzenie na Warmii i Mazurach. Dwudniowe spotkanie, które corocznie gromadzi ekspertów i liderów samorządów, staje się nie tylko platformą do dyskusji, ale także ważnym miejscem wymiany doświadczeń i inspiracji.

W tym roku Kongres nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na dwie istotne rocznice: 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 25-lecie funkcjonowania samorządów województw w Polsce. Obie te daty są nie tylko okazją do świętowania, ale przede wszystkim do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i wyzwaniami, które przed nami stoją.

W ciągu dwudziestu lat członkostwa w Unii Europejskiej Polska przeszła znaczącą transformację, która była możliwa dzięki aktywnemu uczestnictwu w strukturach wspólnotowych. Dzięki dostępowi do funduszy unijnych nasze regiony mogły się dynamicznie rozwijać, modernizując infrastrukturę, wspierając lokalne przedsiębiorczości i zwiększając swoją konkurencyjność. Jednocześnie, 25 lat samorządów województw to dowód na to, że decentralizacja i dawanie większych uprawnień lokalnym władzom przyczynia się do budowania silnych i odpornych społeczeństw.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu, „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”, stawia nas przed kluczowym pytaniem o przyszłość zarządzania lokalnego i regionalnego w obliczu globalnych zmian. Musimy analizować i reagować na wyzwania takie jak pandemia, kryzysy ekonomiczne czy zmiany klimatyczne. Te wydarzenia wskazują na konieczność przemyślanej adaptacji i innowacji w zakresie zarządzania lokalnego.

Kongres w Mikołajkach jest okazją do głębokiej dyskusji na temat tych wyzwań oraz poszukiwania nowych, efektywnych form zarządzania. Będziemy rozmawiać o tym, jak samorządy mogą lepiej reagować na potrzeby mieszkańców, jak mogą być bardziej innowacyjne i jak mogą skuteczniej współpracować zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Jestem przekonany, że doświadczenia i wiedza zgromadzone podczas tego Kongresu będą cennym wkładem w rozwój samorządności w Polsce i Europie. Wierzę, że wspólnie możemy stworzyć przyszłość, w której samorządy będą odgrywać jeszcze większą rolę w budowaniu silnych, zrównoważonych i dynamicznie rozwijających się społeczności.

Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Skip to content