Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Polsko-Węgierskie Forum Młodych w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Projekty

Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu po raz pierwszy odbyła się ścieżka Polsko-Węgierskie Forum Młodych. W ramach wydarzenia zorganizowano dwa panele dyskusyjne, pod tytułem Młodość to przyszłość. Jak budować polsko-węgierską współpracę młodzieży?.

Jednym z czynników sprzyjających podejmowaniu aktywności obywatelskiej jest potrzeba zmiany i rozwoju, częściej spotykana wśród młodzieży. Nadal mamy jednak problemy z mówieniem o faktycznej współpracy młodych, która na szeroką skalę niemalże nie istnieje, zaś włączanie młodzieży w procesy decyzyjne jest tylko pozorne. Postawy społeczne młodych warunkuje nie tylko potrzeba wpływania na bezpośrednie otoczenie lecz także budowania wspólnoty ponad granicami. Czy budowanie wizerunku młodych liderów jest czymś więcej niż pustym hasłem? Jakie korzyści może to przynieść współpracy międzynarodowej? Na powyższe pytania odpowiedzieli uczestnicy obu dyskusji.

Pierwszą z nich poprowadził Daniel Przewozniak, Wiceprzewodniczący Samorządu Polskiego w Budzie, prezes i współzałożyciel międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się polsko-węgierską współpracą młodzieży. W panelu udział wzięli: Zsófia Rácz, Podsekretarz Stanu ds. Młodzieży w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz była delegat ONZ ds. młodzieży z Węgier, Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, były radny Miasta i Gminy Olkusz oraz radny powiatu olkuskiego, Lilla Bartuszek, Sekretarz Generalna organizacji V4SDG – Visegrad for Sustainability oraz Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W drugiej debacie udział wzięli: Dénes András Nagy, Researcher w Instytucie Badawczym Strategii Europejskiej Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej, András Volom, Przewodniczący V4SDG – Visegrad for Sustainability, dawniej pierwszy węgierski delegat młodzieży przy ONZ i szef młodzieżowej delegacji UE do G7, Marcin Pacholski, Członek Rady Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, manager w Hungary Poland Legal oraz Lőrinc Nacsa, Deputowany do Zgromadzenia Narodowego Węgier, Przewodniczący Unii Młodych Chrześcijańsko–Demokratycznych.

Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie, co zrobić by młodzież zaangażowała się w sprawy polsko-węgierskie. Piotr Mazurek rozpoczynając swoją wypowiedź stwierdził: „Współpraca polsko-węgierska również na obszarze współpracy młodzieży jest zaawansowana, lecz chcemy ją cały czas pogłębiać. Prowadzimy w Polsce bardzo intensywne działania których celem jest jak najmocniejsze aktywizowanie młodych ludzi, włączanie ich w procesy decyzyjne, angażowanie ich na różnych poziomach, od samorządu do poziomu ogólnopolskiego.” Zsófia Rácz podkreśliła, że wymiana młodzieży na kierunku polsko-węgierskim jest szczególnie istotna oraz jak ważne dla sprawy są działania Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, szczególnie jeśli chodzi o organizację Uniwersytetu Letniego w Krasiczynie, gdzie spotkać się może polska i węgierska młodzież. Lilla Bartuszek dodała, jak ważne jest angażowanie młodych ludzi w projekty dążące do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju. Wspólny cel mobilizuje do zacieśniania stosunków, do czego w Grupie Wyszehradzkiej dąży V4SDG. Łukasz Kmita dodał, że ta współpraca już się odbywa. Szkoły, szczególnie te imienia św. Królowej Jadwigi bardzo sprawnie kooperują z węgierskimi przyjaciółmi, partnerami. Doskonałym filarem tej współpracy jeśli chodzi o Małopolskę, jest Konsulat Generalny Węgier w Krakowie. Rozwijamy wspólnie koncepcję budowania Europy wartości. Polacy i Węgrzy stoją po jednej stronie jeśli chodzi o tożsamość europejską. Młodzież jest swego rodzaju mostem między dorosłymi politykami. Niezwykle ważne jest to, by poziom polityczny schodził do poziomu przyjaźni.

„W ramach polityki młodzieżowej powołaliśmy radę dialogu z młodym pokoleniem, która prowadzi działania międzynarodowe, między innymi przeprowadza konkurs na delegata do ONZ.” – kontynuował Piotr Mazurek. „Tak jak wspomniała Minister Rácz, jest to bardzo ciekawa mająca długą tradycję platforma współpracy przedstawicieli młodego pokolenia z różnych krajów. Bez wątpienia ułatwiona jest współpraca w państwach Trójmorza ze względu na wspólnotę poglądów.”

Partnerem wydarzenia jest Instytut Badawczy Strategii Europejskiej Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie.

Projekt dofinansowano w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej.

Skip to content