Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Program III Forum Słowacja-Polska

Forum Słowacja-Polska Informacja prasowa Najnowsze informacje

Hasło przewodnie: „Współpraca – klucz do dobrosąsiedzkich relacji i pomyślnej przyszłości

Kliknij i pobierz program w PDF


8:30 – 9:30

Rejestracja uczestników (lobby hotelowe)


9:30 – 10:00

Występ muzyczny (showroom 1)


10:00 – 10:20

Otwarcie i powitanie uczestników przez moderatora (sala kongresowa)

Przemówienia:

 • Milan Majerský, przewodniczący kraju preszowskiego
 • Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego
 • Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP / przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych

10:20 – 11:20

Panel 1 – Rezultaty i priorytety polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Moderator: Štefan Bieľak, przedstawiciel Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji                       

Uczestnicy panelu:

 • Milan Majerský, przewodniczący kraju preszowskiego
 • Erika Jurinová, przewodnicząca kraju żylińskiego
 • Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego
 • Dušan Velič, sekretarz w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej
 • Rafał Baliński, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki RP
 • Bogusław Waksmundzki, przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” 

11:20 – 11:30

Przerwa


11:30 – 12:30

Panel 2 – Słowacja i Polska – zjednoczone i solidarne wobec nowych wyzwań

Moderator: Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP

Uczestnicy panelu:

 • Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP / przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
 • Urszula Nowogórska, posłanka na Sejm RP / wiceprzewodnicząca grupy ds. współpracy polsko-słowackiej
 • Jozef Lukáč, poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej / przewodniczący Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego przy Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, wiceprzewodniczący kraju preszowskiego
 • Zita Pleštinská, posłanka Rady Narodowej Republiki Słowackiej / wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Europejskich przy Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, radna kraju preszowskiego
 • Przemysław Drabek, poseł na Sejm RP

12:30 – 12:40

Przerwa


12:40 – 13:40

Panel 3 – Wzmocnienie infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-słowackim

Moderator: Piotr Sieniawski, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Uczestnicy panelu:

 • Jaroslav Kmeť, sekretarz w Ministerstwie Transportu Republiki Słowackiej Ministerstwo Infrastruktury PR
 • Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP (PiS Katowice) / wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury
 • Peter Kremský, poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej / przewodniczący Komisji Gospodarczej przy Radzie Narodowej Republiki Słowackiej
 • Ján Hudacký, Konsul Honorowy RP w Preszowie
 • Dawid Lasek, wiceprezes i sekretarz generalny stowarzyszenia Euroregion Karpacki z siedzibą w Rzeszowie, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki

13:40 – 13:50

Przerwa


13:50 – 14:50

Panel 4 – Perspektywy rozwoju polsko-słowackich stosunków gospodarczych

Moderator: Rastislav Tkáč, dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa i Informacji w Preszowie (RPIC Prešov)             

Uczestnicy panelu:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ján Oravec, sekretarz w Ministerstwie Gospodarki Republiki Słowackiej
 • Barbara Bartuś, posłanka na Sejm RP (PiS Nowy Sącz) / Komisja Spraw Zagranicznych
 • Justyna Lipczyńska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
 • Peter Adamišin, prorektor ds. strategii i marketingu, Uniwersytet Preszowski
 • Egon Zorád, dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego Słowackiej Agencji Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO) 

14:50

Dyskusja i zakończenie, wspólny obiad (restauracja, showroom 1)


16:30

Zamknięcie wydarzenia

Skip to content