Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Inteligentna infrastruktura miejska – jak Covid przyspieszył rozwój wizji Smart Cities

EKS Online

Prelegenci:

Hanna Wawrowska, Autorka i Szef Projektu Rzeczpospolita Życie Regionów, Gremi Media SA (Prowadząca)
Roman Ciepiela, Prezydent, Urząd Miasta Tarnowa
Jacek Jaśkowiak, Prezydent, Miasto Poznań, Polska
Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Emitel S.A.
Artur Pielech, Prezes Zarządu, FBSerwis S.A.

Hanna Wawrowska zaczęła pytaniem „Czy nasze miasta są już smart?”.

Roman Ciepiela zgodził się z tym stwierdzeniem, ale należy jeszcze wiele poprawić. Jacek Jaśkowiak zauważył, że bycie „smart” to proces. Andrzej Kozłowski przychylił się do stwierdzenia, że miasta są coraz bardziej smart. Artur Pielech stwierdził, że w 2021 roku nastąpi bardzo dynamiczny rozwój sektora smart w miastach.

Prezydent Jaśkowiak nie utożsamia rozwoju smart wyłącznie z postępem technologicznym. Podkreśla, że kiedyś wyznacznikiem smart, był poziom motoryzacji miast. Czasami rozwiązania nie związane bezpośredni z technologiami czynią miasto smart. Artur Pielech zgodził się z prezydentem Jaśkowiakiem. Głównym problemem według niego w najbliższym czasie będzie ograniczeni cięć budżetowych.

Roman Ciepiela również zgodził się z prezydentem Jaśkowiakiem. Nie ma jednej definicji miasta „smart”. Obecny stan epidemiczny pokazał jak ważne jest szybkie połączenie internetowe w miastach. Pandemia przyspieszyła działania Tarnowa w tym zakresie. Andrzej Kozłowski stwierdził, że tytuł „smart city” jest modny i wyolbrzymiany. Dla zwykłego mieszkańca ten termin oznacza harmonijne funkcjonowanie.

Kolejne pytanie brzmiało „Jak w obecnej sytuacji realizować inwestycje? Czy Budżet będzie ograniczony?”.

Jaśkowiak zauważył, że przyszłym roku miasto Poznań chce przeznaczyć 1 mld PLN na inwestycje. Zmniejszony ruch uliczny pozwala na inwestycje drogowe w większym zakresie. Niestety, należy się liczyć z tym, że wielu przedsiębiorców zwłaszcza z branży gastronomicznej nie przetrwa obecnego kryzysu. Staramy się w obecnej sytuacji inwestować tam gdzie to możliwe. Jaśkowiak nie zamierza ograniczać budżetu inwestycyjnego.

Roman Ciepiela również zapewnił, że budżet inwestycyjny nie ulegnie ograniczeniu. Wiele projektów były rozpisane na lata i mają dopięte finansowanie. Ciepiela zwrócił uwagę, że coraz trudniej generować nadwyżki budżetowe. Istnieją tez spory między rządem, a samorządami.

Kolejne pytanie brzmiało „Czy pandemia wstrzymała inwestycje prywatnych firm w samorządach?”.

Andrzej Kozłowski stwierdził, że wiele planów zostało odłożonych. Bardzo dużo podmiotów zaczęło przede wszystkim oszczędzać. O ile budżety na przyszły rok zostały ustanowione, to nie ma pewności co do następnych lat. Niestety, większość projektów ma obecnie małe lub średnie rozmiary, a nie duże.

Artur Pielech nie widzi obecnie negatywnego wpływu pandemii na kontrakty z samorządami. Kluczowe dla pobudzenia samorządów będą negocjacje funduszy unijnych. Ciężko jest realizować inwestycje kiedy nie ma pewności perspektywy budżetowej. Wiele firm jest nastawionych na przetrwanie, nie spodziewam się dużej zmiany w roku 2021 roku.

Ostatnie pytanie dotyczyło cyfryzacji urzędów w miastach.

Roman Ciepiela stwierdził, że jest coraz lepiej w tym zakresie. Istnieje jednak pewien niedosyt, i wyraził nadzieję, że w przeciągu następnych kilku miesięcy sytuacja ulegnie jeszcze większej poprawie. Jaśkowiak zwrócił uwagę, że wiele spotkań z mieszkańcami odbywa się online. Pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji miasta Poznania.

Skip to content