Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Debata: Dezinformacja vs wizerunek Polski w Europie Środkowo-Wschodniej

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w debacie pt. „Dezinformacja vs wizerunek Polski w Europie Środkowo-Wschodniej”, która odbędzie się w poniedziałek, 25 października, o godź. 14:00-15:00 na platformie Zoom.

Kreowanie negatywnego wizerunku Polski i jej społeczeństwa wśród odbiorców z państw sąsiadujących jest jednym z kluczowych elementów wojny informacyjnej, celem której jest destabilizacja społeczeństwa, wpływ na międzynarodową opinię publiczną oraz pogorszenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wolny dostęp do informacji jest wykorzystywany, aby na masową skalę rozpowszechniać fake newsy, manipulować faktami i dezorientować odbiorców produktów informacyjnych. Paneliści przeprowadzą analizę źródeł dezinformacyjnych, przedstawią rekomendacje dla dziennikarzy, ekspertów i środowisk opiniotwórczych oraz przedstawią analizę tego jaki wpływ ma dezinformacja na wizerunek Polski w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Ukrainie, oraz jaki ma ona wpływ na relacje Polski z jej sąsiadami.

Językami wydarzenia będą polski i ukraiński.

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o rejestrację:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TRe2W7RkT0m_3_mJFyPMcg

Moderator: Yuriy Banakhevych, dziennikarz, Ukrinform

Paneliści:

Artem Bidenko – Przewodniczący Instytutu Bezpieczeństwa Informacyjnego Ukrainy. Ekspert polityczny, wiceminister i sekretarz stanu w kilku ministerstwach (2015-2020), bloger i współpracownik takich mediów internetowych jak pravda.com.ua, UBR, Liga, Espreso.tv, pracował jako niezależny dziennikarz i redaktor polityczny.

dr Justyna Olędzka – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Zainteresowania dydaktyczne/badawcze: przywództwo; teoria i praktyka inżynierii społecznej, historia Białorusi XX wieku polityka zagraniczna krajów postradzieckich rola propagandy w polityce międzynarodowej.

Mykhailo Samus – Dyrektor New Geopolitics Research Network. Do 2021 – zastępca dyrektora ds. międzynarodowych w Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem. Dziennikarz Defense Express, Radio Swoboda, Espreso TV, publikuje artykuły w polskich i czeskich media.

dr hab. Agnieszka Legucka – analityk ds. Rosji w programie Europa Wschodnia PISM. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, relacjami UE-Rosja i NATO-Rosja, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Prorektor Akademii Obrony Narodowej w latach 2015–2016.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. Debata wyraża jedynie poglądy jej uczestników i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content