Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Rola budownictwa w dekarbonizacji miast

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje Wypowiedź ekspercka

Budownictwo odpowiada za 36% emisji CO2 w Unii Europejskiej i stanowi jeden z ośmiu priorytetów Zielonego Ładu. Jako branża musimy przygotować się do przeprowadzenia ponad 4 mln renowacji oraz budowy zeroemisyjnych budynków po 2028 r. Stąd kluczowe będą inwestycje w istniejący zasób budowlany i zwiększanie jego zeroemisyjnego potencjału.

Urbanizacja jest dzisiaj trendem nie do zatrzymania. Szacuje się, że do 2050 roku 70% ludzi będzie mieszkać w miastach. Tymczasem większość infrastruktury (ok. 60%) potrzebnej dla przyszłych mieszkańców nie zostało jeszcze wybudowanej. Dlatego ważne będzie, aby nowopowstałe budynki były przyjazne mieszkańcom i środowisku. Jednocześnie budynki w Unii Europejskiej generują 40% zużycia energii oraz 36% emisji CO2, co nie uwzględnia jednak rzeczywistych emisji z produkcji, budowy czy renowacji, stanowiących znaczny potencjał do ograniczenia emisji CO2. Dlatego planowana infrastruktura musi być zarówno trwała, jak również oparta na rozwiązaniach wspierających dekarbonizację miast. Lepsze projektowanie tkanki miejskiej i umiejętne zastosowanie materiałów budowlanych przybliża miasta do celu zatrzymania zmian klimatycznych. Dostrzegamy, że w wyniku zmian klimatycznych budownictwo wymaga przedefiniowania, dlatego, chcąc być uczestnikiem tej zmiany, nasza firma przeszła transformację z Lafarge w Holcim. Z producenta cementu, kruszyw i betonu staliśmy się producentem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Jako sektor czekają nas duże zmiany związane na przykład z Falą renowacji czy realizacją Misji Komisji Europejskiej na rzecz Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast. Dlatego wspierając miasta oraz partnerów – deweloperów, architektów, planistów – już teraz oferujemy rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa. Są to m. in. niskoemisyjne cementy i betony o obniżonym do 50% śladzie węglowym w porównaniu do tradycyjnych materiałów, kruszywa z recyklingu oraz mineralna piana izolacyjna, systemy podłogowe, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii. Stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie dla nawierzchni – wodoprzepuszczalny beton Hydromedia – pozwala on na szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu lub systemu kanalizacji. Dzięki temu zapewnione jest dostarczanie wody roślinom, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obszarach gęsto zabudowanych. Prowadzimy także recykling betonu z rozbiórek, któremu dajemy drugie życie w postaci kruszywa. W ten sposób oszczędzamy zasoby naturalne i realizujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym na dużą skalę. Aby powstały neutralnie klimatycznie miasta kluczowa jest jednak aktywna współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego i wdrażanie kompleksowych rozwiązań systemowych. W taki sposób będziemy w stanie przyspieszyć powstanie neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast.Skip to content