Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Samorządy inwestują coraz chętniej pomimo spadającej nadwyżki operacyjnej

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje Wypowiedź ekspercka

Rekordowy wzrost inwestycji samorządów ma kilka przyczyn Najnowsze dostępne dane opisują sytuację samorządów po 3. kwartale 2023 roku. Wynika z nich, że wydatki majątkowe polskich JST są o połowę wyższe niż po trzech kwartałach roku 2022. Ten wzrost przekłada się na rekordowo wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (18,7 proc.).

Inwestycje dawno nie były dla samorządów tak istotne, jak obecnie. Za intensyfikacją inwestycji samorządowych stoi kilka przyczyn. Konieczność nowych inwestycji wynika przede wszystkim z okoliczności zewnętrznych – wiele potrzeb inwestycyjnych nie było widocznych przed pandemią, wojną i  napływem uchodźców z Ukrainy. Po drugie, skłonność do realizacji projektów inwestycyjnych jest stymulowana przez wsparcie oferowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Według stanu z połowy lutego 2024 roku wartość finansowania przyznanego w ramach programu przekroczyła 99 mld zł, a ze wsparcia skorzystało 99 proc. polskich samorządów. Po trzecie, wzrost inwestycji jest też zjawiskiem naturalnym w roku wyborczym. Inwestycje są realizowane w otoczeniu pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów Wzrost inwestycji samorządowych jest tym bardziej imponujący, że pozostałe wskaźniki opisujące sytuację finansową JST sugerują, że samorządy mierzą się obecnie z kilkoma wyzwaniami. Spadek nadwyżki operacyjnej przekroczył 10 proc. w porównaniu do poziomu notowanego po trzech kwartałach 2022 roku – to kontynuacja trendu, który rozpoczął się w połowie ubiegłego roku. Niepokojący jest też wzrost kosztów obsługi zadłużenia – stanowią one już 35 proc. nadwyżki operacyjnej, czyli o blisko 7 pkt proc. więcej niż po trzech kwartałach roku 2022. Z wielu inwestycji trudno byłoby zrezygnować, a niektóre należy nawet przyspieszyć. Część inwestycji, które realizują samorządy jest wymuszona regulacjami oraz transformacją środowiskową Polski. Dotyczy to chociażby inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny. Z badania BGK z kwietnia 2023 roku wynika, że realizacja trwających i planowanych inwestycji pozwoli osiągnąć wymagany przez prawo udział autobusów zeroemisyjnych we flocie w 31 proc. samorządów, które są objęte regulacją. Dalsze analizy BGK wskazują, że realizacji progu ustawowego w polskich warunkach sprzyja kilka czynników pojawiających się też w innych badaniach. Oprócz przestrzeni finansowej do realizacji inwestycji istotną rolę odgrywa również skala wyzwania – dużym samorządom z gęstą infrastrukturą trudniej zrealizować oczekiwania zdefiniowane w prawie. Czynnikiem motywującym do inwestycji jest również jakość powietrza w samorządzie.Skip to content